Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Flex, ferie og fravær

Fravær

Ved sygdom og raskmelding skal du sende en mail til sygdomjobcenter@varde.dk.

Brug så vidt muligt emnefeltet ved henvendelse:

  1. Ved sygemelding: Dit for og efternavn og dato for sygdom.  Husk at skrive hvis du har en §56 aftale ved sygdom. Hvis du har yderligere at tilføje så brug tekstfeltet.
  2. Ved raskmelding: Dit for og efternavn og dato for sidste sygedag.

HUSK: Sygdom og raskmelding skal meddeles senest kl. 8.30.

Du kan også ringe sygdom og raskmelding mellem 8.00 – 8.30 på mobil: 23245533

Hvis der udover ovennævnte er lavet anden aftale med gruppen / teamet / eller din leder i f.m. sygdom / raskmelding fortsætter dette uændret.

Ved henvendelser vil du blive betjent af en af følgende fra fællessekretariatet:

Mette Tranberg
Jette Uldahl Bennedsen
Irene Nikolajsen
Kirsten Aagaard Sørensen

Flex

Jeres saldo bliver låst i begyndelsen af hver måned for foregående måned. Vores flexsystem er et værktøj, vi kan bruge til bedre at holde styr på flex og feriesaldo. Det er ikke et kontrolværktøj.

Ferie

Den enkelte medarbejder registrerer selv ferie via flex-systemet. Ferie og fridage skal også registreres i kalendersystemet - husk at notere, hvornår du igen træffes. Restferie skal afholdes inden udgangen af april måned.

Hensigtsmæssig afvikling af ferie, seniordage og omsorgsdage fra 2017.