Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Personaleforeningen

Jobcentret har en personaleforening, som er et tilbud til alle ansatte i Jobcentret.

Jobcenteres personaleforening har til formål at skabe det bedst mulige sammenhold mellem de enkelte medlemmer.

Personaleforeningens bestyrelse: 

Formand: Malene Nissum (mast@varde.dk)
Næstformand: Anne Puggaard Jørgensen (apni@varde.dk)
Sekretær: Mette Møller Christensen (metm@varde.dk)
Kasserer: Tine Toft Bundegaard (tiko@varde.dk) - opgaven er uddelegeret til Karen Pedersen (kapa@varde.dk) og al henvendelse sker til hende
Medlem: Charlotte Kristensen (cand@varde.dk

Suppleanter:

Therese Espensen Rosa
Louise Holst
Stefanie Langelund Kristensen


Udvalget har lavet Vedtægter og et ansøgningsskema til afholdelse af aktiviteter i personaleforeningen.

Jobcentret har et gaveregulav, der beskriver de mærkedage, begivenheder m.v., som medlemmerne ønsker at give gave, blomst eller anden opmærksomhed ved. 

Se Gaveregulativ vedtaget nov. 2017

Fra 2015 betales kontingent kr. 360 helårligt og indsættes senest 31. januar på personaleforeningens konto i Andelskassen i Varde 

Reg. 7729   Konto 1115275 

Kontingent kan også betales via MobilePay på nr. 30855867

 

Indmeldelsesblanket til personaleforeningen findes her

 

Referater

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 1.11.2017

Referat fra generalforsamling 7.2.2017

Referat fra generalforsamling 9.2.2016

Referat fra generalforsamling 18.2.2015

Ekstraordinær generalforsamling 21.5.2014

Referat fra generalforsamling 19.2.2014