Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Organisering

Direktørområdet Børn, Læring og Job består af de fire chefområder; Børn og Læring, Børn og Forebyggelse, Børn, Trivsel og Sundhed samt Jobcenter Varde

Organiseringen i Børn, Læring og Job afspejler, at der arbejdes sammen som et samlet forvaltningsområde bundet sammen af et fælles helhedssyn på børn, unge og familie. Der er fokus på at skabe trivsel og læring for alle børn og unge i Varde Kommune samt at sikre en tidlig indsats inden for forebyggelse, inklusion og sundhed sammen med børnene, de unge og deres familier.

Bærende principper for organiseringen

De bærende principper for organiseringen i Børn og Unge:

  • Opgaven i centrum
  • Der sættes ligeværdigt fokus på kvalitet, produktivitet og effekt samt arbejdsmiljø
  • Teamledelse og -samarbejde er et organisatorisk princip.