Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Aktivitetsudvalget for Økonomi fra 1. januar 2018

I Økonomi spiller det sociale liv og sammenholdet mellem de ansatte en stor rolle i at få dagligdagen til at fungere.

Vi har derfor nedsat et aktivitetsudvalg, som hvert år arrangerer 3-4 aktiviteter, som de ansatte kan deltage i.

Aktiviteterne har til formål at styrke sammenholdet og det sociale liv i afdelingen. 

Det er frivilligt, om man vil deltage - og deltagelsen sker for de ansattes egen regning.

Aktivitetsudvalget består af...

  • Alice Vinther Rask Nielsen, Indkøb og Forsikring
  • Michael Ølgård Vind, Budget og Regnskab
  • Jannick Jørgensen, Budget og Regnskab
  • Henrik S. Mortensen, Indkøb og Forsikring

Medlemmerne er valgt for 2 år af gangen.

Alice og Michael blev valgt den 21. december 2016 - men Jannick og Henrik blev valgt den 22. marts 2018.

 

Kommende aktiviteter

  • 07.11.2018 - Madlavningsdag 
  • 07.09.2018 - Kanotur

Tidligere aktiviteter

  • 15.06.2018 - Fodboldgolf hos Varde Fodboldgolf