Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-udvalget i Økonomi, Digitalisering og Borgerservice

Fra 5. oktober 2016 består vort MED-udvalg af 4 lederrepræsentanter og 5 medarbejderrepræsentanter.

Lederrepræsentanter

  • Egon Boutrup, formand og arbejdsmiljøleder
  • Johan Brøndsted
  • Lars Peter Mosgaard
  • Helle Marquertsen

Medarbejderrepræsentanter

  • Britta Bech Jørgensen, tillidsrepræsentant for HK'ere i Økonomi og Digitalisering
  • Lene Clausen, medarbejderrepræsentant
  • Louise Oksen,AMR 
  • Ulla Rosendahl, tillidsrepræsentant for HK'erne i Borgerservice
  • Claus Eggertsen, medarbejderrepræsentant

 

Deltagelse i projekter, råd, mv. 

MED-udvalgets medlemmer deltager løbende i forskellige projekter og råd, hvor de repræsenterer alle ansatte i Økonomi og Digitalisering.

Det drejer sig fx om...

Husrådet for Bytoften

Britte Bech Jørgensen deltager i møder i husrådet.

 

Fælles MED for Bytoften/Administrationen

Britta Bech Jørgensen og Lene Clausen deltager i Fælles MED