Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-udvalget i Økonomi og Borgerservice

Fra 1. januar 2018 består vort MED-udvalg af 3 lederrepræsentanter og 4 medarbejderrepræsentanter.

Lederrepræsentanter

  • Karin Esmarch Thomsen, formand og arbejdsmiljøleder
  • Johan Brøndsted, Budget og Regnskab
  • Helle Marquertsen, Borgerservice

Medarbejderrepræsentanter

  • Britta Bech Jørgensen, tillidsrepræsentant for HK'ere i Økonomi
  • Charlotte Stage Nyborg, AMR for Økonomi
  • Ulla Rosendahl, tillidsrepræsentant for HK'erne i Borgerservice
  • Louise Oksen, AMR for Borgerservice

 

Deltagelse i projekter, råd, mv. 

MED-udvalgets medlemmer deltager løbende i forskellige projekter og råd, hvor de repræsenterer alle ansatte i Økonomi.

Det drejer sig fx om...

Husrådet for Bytoften

Britte Bech Jørgensen deltager i møder i husrådet.

 

Fælles MED for Bytoften/Administrationen

Anette Lund, Digitalisering og GIS repræsenterer alle interne stabe i Fælles MED for Bytoften - Britta Bech Jørgensen er suppleant.