Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-udvalget i Økonomi og Digitalisering - indtil 31.12.2015

Vort MED-udvalg består af 3 lederrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter.

Lederrepræsentanter

  • Egon Boutrup, formand og sikkerhedsleder
  • Johan Brøndsted
  • Lars Peter Mosgaard

Medarbejderrepræsentanter

  • Lisbeth Kohls Jensen, tillidsrepræsentant for HK'ere i Økonomi og Digitalisering
  • Britta Bech Jørgensen, sikkerhedsrepræsentant
  • Claus Eggertsen

 

Deltagelse i projekter, råd, mv. 

MED-udvalgets medlemmer deltager løbende i forskellige projekter og råd, hvor de repræsenterer alle ansatte i Økonomi og Digitalisering.

Det drejer sig fx om...

Husrådet for Bytoften

Britte Bech Jørgensen deltager i møder i husrådet.

 

Fælles MED for Bytoften/Administrationen

Lisbeth Kohls Jensen og Anette P. Lund deltager i Fælles MED