Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-udvalget i Økonomiafdelingen - indtil 31.12.2014

Økonomiafdelingens MED-udvalg bestod af 2 lederrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter frem til 31. december 2014.

Pr. 1. januar 2015 blev Økonomiafdelingen og IT-afdelingen slået sammen til Økonomi og Digitalisering, som har nedsat et nyt MED-udvalg.

Lederrepræsentanter

  • Egon Boutrup, formand og sikkerhedsleder
  • Johan Brøndsted

Medarbejderrepræsentanter

  • Lisbeth Kohls Jensen, næstformand og tillidsrepræsentant for HK'erne
  • Britta Bech Jørgensen, sikkerhedsrepræsentant

 

Deltagelse i projekter, råd, mv. 

MED-udvalgets medlemmer deltager løbende i forskellige projekter og råd, hvor de repræsenterer alle Økonomiafdelingens ansatte.

Det drejer sig fx om...

Projekt 7-2 om nyt rådhus på Bytoften i Varde

Egon og Lisbeth varetager Økonomiafdelingens interesser i forhold til projekt 7-2.

Husrådet for Titan

Lisbeth og Britta deltager i husrådet på Titan, hvor der bliver drøftet særlige forhold, der gælder for de medarbejdere, der er genhuset på Titan, mens projekt 7-2 løber.