Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Om Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen har fokus på at sikre en optimal økonomistyring i den samlede organisation.

De ansatte i Økonomiafdelingen er fra 1. marts 2016 organiseret i 3 grupper, der har navnene..

 • Budget og Regnskab
 • Analyse og Økonomistyring
 • Indkøb og forsikring

 

Hovedopgaver i Budget og Regnskab

 • Økonomifunktion
  • budget
  • budgetopfølgning
  • regnskab
 • tilsyn med boligorganisationer
 • administration af kommunens ældre- og plejeboliger (udlejning, budget og regnskab, mv.)
 • finansiering (optagelse af lån, garantier og likviditet)
 • vejleder og rådgiver aftaleholdere, institutioner, mv.

 

Hovedopgaver i Analyse og Økonomistyring

 • koordinering af budgetlægningen
 • tværgående analyser
 • ledelsesinformation
 • effektmålinger
 • vedligeholdelse af aftalestyringskonceptet
 • udvikling og implementering af den økonomiske politik
 • udvikling af økonomistyringen, budgetprocessen og budgetteringsmetoder

 

Hovedopgaver i Indkøb og Forsikring

 • ansvarlig for at gennemføre og implementere kommunens udbuds- og indkøbspolitik
 • ansvarlig for overholdelse af udbudslovgivningen - særligt på varekøb
 • deltager i projekter vedrørende udbudsopgaver
 • ansvarlig for indgåelse af kontrakter på opgaver, der har været i udbud
 • vedligeholdelse og opfølgning på indgåede kontrakter
 • compliance
 • forsikringer og risikostyring på forsikringsrelaterede områder