Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyttige informationer til og om Økonomiafdelingen

Herunder finder du en række, korte informationer til og om Økonomiafdelingen...

Hvem er tillidsrepræstant, sikkerhedsrepræsentant, superbrugere, har adgang til e-arkivet, mv.

E-arkiv for Blaabjerg og gl. Varde Kommune

I Økonomiafdelingen har Benthe Jensen og Else Hansen adgang til det e-arkiv, som de elektroniske sager fra hhv. Blaabjerg og gl. Varde Kommune er overført til.

Så skal du bruge noget fra en elektronisk sag fra en af de 2 gamle kommuner, kan du kontakte enten Benthe eller Else - så vil de forsøge at finde det ønskede materiale.

 • Benthe -  lokal 6770
 • Else     -  lokal 6716
Elevansvarlige for elever i Økonomi og IT

Rikke Frandsen og Inga Schmidt er fra 1. april 2016 elevansvarlige for HK-eleverne i Økonomiafdelingen.

Lea Dragsbæk er elevansvarlig for IT-supportereleven i IT.

 

Gavekassen for Økonomiafdelingen

Gavekassen for Økonomi bliver bestyret af Finn Grundahl

Finn sørger for at opkræve penge hos gavekassens medlemmer, når der er ved at være "lavvande" i gavekassen.

Taksten er 100 kr. pr. medarbejder pr. gang - mens elever betaler 50 kr. pr. gang.

Så HUSK at give Finn besked om datoer for dit eget eller dine kollegers jubilæer, runde fødselsdage, konfirmationer, bryllup, mv. - så han hele tiden kan have et overblik over, hvad vi kan forvente af udgifter.

Vi har vedtaget et gavekasseregulativ, der beskriver de mærkedage, begivenheder, mv. - som vi ønsker at give gave, blomst eller anden opmærksomhed til. 

Regulativet blev senest revideret i april 2014. 

 

 

Når Økonomi og Digitalisering bliver samlet på Bytoften 2 fra sommeren 2015, vil der blive arbejdet på en fælles gavekasse for hele afdeling - herunder regler for, hvad vi giver til og hvor meget.

Indberetning af ferie og flex

Flex

Den enkelte medarbejder søger selv for at indberette ferie, sygdom og evt. omsorgs- og/eller seniordage i flexen.

Ca. den 5. i hver måned bliver foregående måned låst i flexen - så du skal have dit fravær registreret inden da.

Inger er superbruger på flexen for Økonomi, mens Lene er det for IT
- så har du glemt at indberettet noget, eller har du fået gjort det forkert - så kan de låse dig op igen.

 

Ferie

Som ansat i Økonomiafdelingen skal du selv sørge for at indberette forbrug af ferie og 6. ferieuge til lønsystemet.

Indberetningen skal du foretage via den rollebaserede indgang til KMD Opus Løn.

Inger tjekker løbende for Økonomiafdelingen, at ferie indberettet i flexen også er indberettet i lønsystemet.

 

Indberetning af sygdom

Bliver du syg, har du et sygt barn, holder du en omsorgsdag eller lignende - så skal det indberettes elektronisk til lønkontoret.

I Økonomi og Digitalisering bliver indberetningen af syge- og raskmeldinger varetaget af ... 

 • Inger Vestergaard
  - tager sig af al sygdoms-, ferie og fraværs indberetning for økonomi
  • Tajma Demirovic og Else Hansen er afløsere
 • Lene Clausen
  - tager sig af IT

Så bliver du syg, har du et sygt barn eller lignende - så ringer du bare til din nærmeste kollega og melder dig syg.

Din kollega sørger så for at give beskeden videre til en af ovennævnte, så dit fravær kan blive indberettet til lønsystemet. 

Din kollega sørger samtidig for at...

 • melde din telefon fra
 • skrive i din kalender, at du er syg
 • aflyse evt. aftaler, du måtte have i kalenderen den dag 

Raskmelding

Når du vender tilbage efter egen sygdom - skal du huske at give én af ovennævnte, så de kan melde dig rask i lønsystemet igen. 

Er du oprettet i flex-systemet, så skal du selv huske at registrere dine sygedage som fravær i flexen, når du kommer tilbage. Kan du ikke huske, hvordan du gør - så spørg en af dine kolleger, så kan de hjælpe dig. 

Sikkerhedsorganisation

Fra Økonomi og Digitalisering er følgende personer valgt til sikkerhedsorganisationen i Varde Kommune...

 • Karin Esmarch Thomsen - som lederrepræsentant
 • Charlotte Stage Nyborg - som medarbejderrepræsentant 
Superbrugere i Økonomiafdelingen

Liste over nogle af de superbrugere, vi har i Økonomiafdelingen

 • Kopimaskinen:  Birthe, Benthe og Else
 • IP-telefonerne:  Lisbeth P
 • Acadre ESDH og Dynamic Template:  Else
 • Flex, ferie og sygdom:  Inger V (+ Tajma og Else)
 • KMD Opus Løn:  Charlotte og Lisbeth P (+ økonomikonsulenterne)
 • Rakat: Henrik, Karina, Lisbeth K og Sys (aftaler og varer) samt Else + Rikke (support)
Tillidsrepræsentant for HK'erne

Britta Bech Jørgensen er valgt som tillidsrepræsentant for HK'erne i Økonomi og Digitalisering.

 

Webredaktører i Økonomiafdelingen

Vores Varde

Else og Inger er redaktører på Vores Varde.

Else er den primære redaktør - men du må også gerne kontakte Inger, hvis du har noget, der skal på Vores Varde.

 

Varde Kommunes hjemmeside

Else er redaktør på hjemmesiden for Økonomiafdelingen. 

Hun sørger bl.a. for at opdatere hjemmesiden med kommunes takster, offentliggørelse af kommunens budget og regnskab, offentliggørelse af udbud, ajourføring af EAN-numre, mv.

Er Else fraværende, er du velkommen til at tage fat i en af de andre redaktører i stedet - så vil de hjælpe på bedste vis.