Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyttige informationer til og om Økonomiafdelingen

Herunder finder du en række, korte informationer til og om Økonomiafdelingen...

Hvem er tillidsrepræstant, sikkerhedsrepræsentant, superbrugere, har adgang til e-arkivet, mv.

Elevansvarlige for elever i Økonomi

Rikke Frandsen og Larisa Sørensen elevansvarlige for HK-eleverne i Økonomiafdelingen.

 

Gavekassen for Økonomiafdelingen

Gavekassen for Økonomi bliver bestyret af Rikke Frandsen

Rikke sørger for at opkræve penge hos gavekassens medlemmer, når der er ved at være "lavvande" i gavekassen.

Taksten er 100-200 kr. pr. medarbejder pr. gang - mens elever betaler det halve pr. gang.

Så HUSK at give Rikke besked om datoer for dit eget eller dine kollegers jubilæer, runde fødselsdage, konfirmationer, bryllup, mv. - så han hele tiden kan have et overblik over, hvad vi kan forvente af udgifter.

Vi har vedtaget et gavekasseregulativ, der beskriver de mærkedage, begivenheder, mv. - som vi ønsker at give gave, blomst eller anden opmærksomhed til. 

Regulativet blev senest revideret i april 2014. 

 

Indberetning af ferie og flex

Flex

Den enkelte medarbejder søger selv for at indberette ferie, sygdom og evt. omsorgs- og/eller seniordage i flexen.

Ca. den 5. i hver måned bliver foregående måned låst i flexen - så du skal have dit fravær registreret inden da.

Petra er superbruger på flexen for Økonomi 
- så har du glemt at indberettet noget, eller har du fået gjort det forkert - så kan hun låse dig op igen.

 

Ferie

Som ansat i Økonomiafdelingen skal du selv sørge for at indberette forbrug af ferie og 6. ferieuge til lønsystemet.

Indberetningen skal du foretage via den rollebaserede indgang til KMD Opus Løn.

Petra tjekker løbende for Økonomiafdelingen, at ferie indberettet i flexen også er indberettet i lønsystemet.

 

Indberetning af sygdom

Bliver du syg, har du et sygt barn, holder du en omsorgsdag eller lignende - så skal det indberettes elektronisk til lønkontoret.

I Økonomi bliver indberetningen af syge- og raskmeldinger varetaget af ... 

 • Petra
  - tager sig af al sygdoms-, ferie og fraværs indberetning for økonomi
  • Tajma Demirovic og Else Hansen er afløsere

Så bliver du syg, har du et sygt barn eller lignende - så ringer du bare til din nærmeste kollega og melder dig syg.

Din kollega sørger så for at give beskeden videre til en af ovennævnte, så dit fravær kan blive indberettet til lønsystemet. 

Din kollega sørger samtidig for at...

 • melde din telefon fra
 • skrive i din kalender, at du er syg
 • aflyse evt. aftaler, du måtte have i kalenderen den dag 

Raskmelding

Når du vender tilbage efter egen sygdom - skal du huske at give ovennævnte besked, så de kan melde dig rask i lønsystemet igen. 

Er du oprettet i flex-systemet, så skal du selv huske at registrere dine sygedage som fravær i flexen, når du kommer tilbage. Kan du ikke huske, hvordan du gør - så spørg en af dine kolleger, så kan de hjælpe dig. 

Sikkerhedsorganisation

Fra Økonomi og Digitalisering er følgende personer valgt til sikkerhedsorganisationen i Varde Kommune...

 • Karin Esmarch Thomsen - som lederrepræsentant
 • Charlotte Stage Nyborg - som medarbejderrepræsentant 
Superbrugere i Økonomiafdelingen

Liste over nogle af de superbrugere, vi har i Økonomiafdelingen

 • Kopimaskinen:  Birthe og Else
 • IP-telefonerne:  Lisbeth P
 • Acadre ESDH og Dynamic Template:  Else
 • Flex, ferie og sygdom:  Inger V (+ Tajma og Else)
 • KMD Opus Løn:  Charlotte og Lisbeth P (+ økonomikonsulenterne)
 • Rakat: Henrik, Karina, Lisbeth K og Sys (aftaler og varer) samt Else + Rikke (support)
Tillidsrepræsentant for HK'erne

Britta Bech Jørgensen er valgt som tillidsrepræsentant for HK'erne i Økonomi.

 

Webredaktører i Økonomiafdelingen

Vores Varde

Else er redaktør på Vores Varde.

 

Varde Kommunes hjemmeside

Else er redaktør på hjemmesiden for Økonomiafdelingen. 

Hun sørger bl.a. for at opdatere hjemmesiden med kommunes takster, offentliggørelse af kommunens budget og regnskab, offentliggørelse af udbud, ajourføring af EAN-numre, mv.

Er Else fraværende, er du velkommen til at tage fat i en af de andre redaktører i stedet - så vil de hjælpe på bedste vis.