Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyttig information om Personaleafdelingen

Herunder finder du en række, korte informationer til og om Personaleafdelingen...

Sig til hvis der er noget du mangler.

Arbejdsmiljøgruppen

I Personaleafdelingen består arbejdsmiljøgruppen af:

  • Kirsten Mørch Hansen - arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen
  • Dennis Rosendahl - arbejdsmiljørepræsentant

 

 

Flexsystemet

Medarbejderne i Personaleafdelingen er omfattet af tilbuddet om brug af flexsystemet.

Flexsystemet anvendes som hjælpeværktøj for medarbejdere til brug for registrering af arbejdstiden.

Medarbejderne i Personaleafdelingen må max. have +40 timer og -20 timer i flex.

Ved en eventuel fratrædelse, kan der ikke udbetales eller afspadseres mere en 40 timer.

Eventuel udbetaling ved fratrædelse sker i forholdet 1/1.

I helt ekstraordinære tilfælde kan andet aftales med nærmeste leder.  Der skal laves en skriftlig aftale hvor vilkårene for afvikling aftales.

Behandlet i MED 8/6 2017

 

 

Frihed i forbindelse med opgaveskrivning

I Personaleafdelingen gives der 10 skrivedage (fri med løn) til specialer eller afgangsprojekter på både Kommunom, Diplom og Master-uddannelser.

 

Der gives ikke skrivedage til øvrige opgaver.

 

Til 48 timers opgaverne på Kommunom gives 2 dage fri med løn. Hvis man har brug for at holde fri efter, man har afleveret opgave, så flexer man.

 

Ved eksamen har man har fri med løn hele dagen såfremt dette er en arbejdsdag. 

Indberetning af ferie og anden frihed

Indberetning af ferie mv

Når du har ferie, afholder feriefritimer eller en omsorgsdag skal du huske selv at indberette det i lønsystemet. 

 

Hvis du ikke kan huske hvordan du gør - er det hjælp at hente i afdelingen.

Indberetning af sygdom

Når du bliver syg/har barn syg

Bliver du syg eller har et sygt barn melder du det telefonisk til din nærmeste leder.

Hvis du, ved egen sygemelding ikke kan træffe din leder melder du dig syg hos en kollega. Hvorefter nærmeste leder vil kontakte dig senest på 2. dagen af dit fravær.

I forbindelse med din sygemelding aftales det hvem der: 

  • melder din telefon fra
  • skriver i din kalender, at du er syg
  • aflyse evt. aftaler, du måtte have i kalenderen den dag 

Raskmelding

Når du vender tilbage efter egen sygdom - kontakter du Birgit der sørger for at melde dig rask.

 

Se Personaleafdelingens fraværspolitik. 

 

Flex 

Er du oprettet i flex-systemet, så skal du selv huske at registrere dine sygedage som fravær i flexen, når du kommer tilbage.

Kan du ikke huske, hvordan du gør - så spørg en af dine kolleger, så kan de hjælpe dig. 

Lønpolitik for Personaleafdelingen

Personaleafdelingens lønpolitik, senest tilrettet juni 2017.

Godkendt igen på MED 5/3 2018.

Røgfri Arbejdstid

I Personaleafdelingen har vi røgfri arbejdstid. 

Det betyder at vi som sådan ikke blander os i hvorvidt medarbejdere i Personaleafdelingen ryger, men vi må ikke ryge i arbejdstiden - uanset i hvilken situation vi befinder os i. 

Tjekliste ved nyansættelser

Der er mange ting at huske på når vi får nye kolleger, blandt andet i forhold til oprettelse og introduktioner, derfor er der udarbejdet en tjek- og huskeliste, som vi kan tage udgangspunkt i.  

 

Tjenestefrihed i forbindelse med kurser og lign.

Der gælder forskellige normer, alt efter om medarbejderen er ansat uden højeste tjenestetid, har rådighedsforpligtelse eller lignende.

Hvis ikke særlige forhold gør sig gældende er normen:

  • Ved møder/kurser med overnatning er medarbejderens arbejdstid lig med medarbejderens normtid ( F.eks. 3 dages kursus i Grenå. Du får fri til deltagelse – normtid)                  
  • Ved længerevarende kursus-/mødeforløb uden overnatning, er medarbejderens arbejdstid lig med medarbejderens normtid (F. eks. Kommunom. Du får fri til deltagelse – normtid) 
  • Ved møder/tjenesterejser og korterevarende kurser uden overnatning er medarbejderens arbejdstid lig med medarbejderens faktiske medgåede tid inkl. transport. (Tjenesterejser, f.eks. til Næstved for at studere lønsystem, er arbejdstid – forbrugt tid)
  • Ved arbejde ”i marken” med konsulentbistand anvendes flexsystemet. (HR-medarbejder holder  arrangement for en børnehave. Arbejdstid omlagt)
  • Ved særlige arrangementer som f.eks. personalearrangementer besluttes fra gang til gang, hvad arbejdstidsbetingelserne er. 

 

Senior- og omsorgsdage afholdes som 1/5 af ugenormen.

 

Se det godkendte dokument vedr. tjenestefrihed i Personaleafdelingen her