Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Om Personaleafdelingen

Uanset hvor du henvender dig i Personaleafdelingen kan du få svar eller sparring på mange forskelligartede emner, spørgsmål eller opgaver.

Vi arbejder med medarbejderne fra de kommer ind af døren som nyansatte til vi sender ud af døren igen, på pension eller videre til andre udfordringer og alt hvad der foregår derimellem, som eksempelvis, sygdom, barsel, kompetenceudvikling, konflikthåndtering/mægling, forhandlinger, lønudbetalinger, trivsel, arbejdsmiljø. 

Vi er delt op i HR, Elevsekretariatet og Personaleteamet

 

Grundlaget for Personaleafdelingen 2016-2017.

 

Kirsten Mørch Hansen
Personalechef
79 94 68 42
Kontakt Kirsten Mørch Hansen

Maj Veje Hvidholm
Teamleder
79 94 66 48
Kontakt Maj Veje Hvidholm