Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Personaleredegørelse 2017

Med personaleredegørelsen ønsker vi at skabe et overblik over kommunens ansatte og de personalepolitiske indsatser.

Første del af redegørelsen viser gennem fortællinger, hvordan der er arbejdet med strategiske indsatser inden for rekruttering, ledelse, kompetenceudvikling, sygefravær, trivsel og arbejdsmiljø. I anden del af redegørelsen vises personaleområdet gennem statistik på personaleomsætning, ansættelsesvilkår, lønudvikling m.v.

I 2017 har Varde Kommune reduceret sygefraværet yderligere, så vi nu ligger på en 7. plads  blandt alle kommuner mod en 13. plads i 2016 .

Vi har i kommunen set nye digitaliseringstiltag i 2017, som har medvirket til bedre arbejdsmiljø og tidsbesparelse. Det kommer vi til fortsat at arbejde med.

Varde Kommune har som andre kommuner arbejdskraftudfordringer, som vi kontinuerligt arbejder med og forsøger at imødegå med forskellige tiltag. Læs mere om Varde Kommunes personaleområde belyst fra forskellige vinkler: 

Tidligere års Personaleredegørelser: