Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Rekruttering - råd, sparring og hjælp til processen

I HR vil vi gerne støtte bedst mulig op omkring den gode rekrutteringsproces, rundt omkring i kommunen.

Ved lederstillinger bistår vi i hele rekrutteringsprocessen fra start til slut. Ved andre stillinger er vi klar med råd og sparring.

Dertil kommer hjælpen til det praktiske omkring opslag af stillinger.

Hvis du har brug for støtte i en rekrutteringsproces, så kontakt os inden du fastlægger tidsplanen - så har vi et bedre udgangspunkt for at få processen skruet rigtig sammen. 

Få overblik over din rekruttering 

Vi har bistået i mange ansættelser - typisk kommunens lederstillinger. Vi har erfaring med at deltage i alle elementerne i en rekruttering - ligefra:

  • Udarbejdelse af stillings- og jobprofil samt stillingsopslag
  • Det praktiske omkring stillingsopslaget
  • Annoncering
  • Udvælgelse af kandidater
  • Afholdelse af samtalen eller input til spørgerammen
  • Testning af kandidaterne
  • Opsummering på kandidaterne
  • Sparring omkring referencer. 

Der er intet forløb, der er det samme - så vi retter til hver gang i forhold til kunnen, ønsker og behov. 

 

 

Kirsten Bank Olstrøm
HR-konsulent
79 94 67 64
Kontakt Kirsten Bank Olstrøm