Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-udvalget i Politik, Analyse og Digitalisering

MED-udvalget i Politik, Analyse og Digitalisering består af 3 lederrepræsentanter, 5 medarbejderrepræsentanter samt 2 arbejdsmiljørepræsentanter.

Politik, Analyse og Digitaliserings MED-udvalg har p.g.a. organisationsændringer pr. 1. januar 2018 følgende sammensætning: 
Nedennævnte er valgt for perioden indtil 1. marts 2019:

Fra ledersiden:

Charlotte Kirk Larsen - formand 
Pia Koch Hauge - (AML)
Lars Peter Mosgaard

Fra medarbejdersiden:

Anna Ellesgaard 
Gitte Kiel
Claus Eggertsen
Christine Gärtner (TR)
Anette P. Lund (TR)
Finn Lassen (AMR)
Lene Clausen (AMR).

Jesper Kirkbak er valgt som suppleant for medarbejdersiden i MED-udvalget.
Gitte Kiel er valgt som suppleant for Arbejdsmiljørepræsentant (Finn Lassen).

Mødedatoer

MED-udvalget har kalendersat følgende mødedatoer i 2018:

  • 26. januar 2018
  • 20. marts 2018 
  • 15. maj 2018
  • 23. august 2018
  • 29. oktober 2018
  • 11. december 2018.

Deltagelse i projekter, råd, mv. 

MED-udvalgets medlemmer deltager løbende i forskellige projekter og råd, hvor de repræsenterer alle ansatte i Politik, Analyse og Digitalisering.

Husrådet på Bytoften

Gitte Kiel deltager i Husrådet på Bytoften.