Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-udvalget i Politik, Analyse og Digitalisering

MED-udvalget i Politik, Analyse og Digitalisering består af 3 lederrepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter samt 2 arbejdsmiljørepræsentanter.

Politik, Analyse og Digitaliserings MED-udvalg har p.g.a. organisationsændringer pr. 1. januar 2018 følgende sammensætning: 
Nedennævnte er valgt for perioden indtil 1. marts 2019:

Fra ledersiden:

Charlotte Kirk Larsen - formand 
Pia Koch Hauge - (AML) (referent)
Lars Peter Mosgaard

Fra medarbejdersiden:

Anna Ellesgaard - næstformand
Gitte Kiel - (sekretær)
Claus Eggertsen
Christine Gärtner (TR)
Finn Lassen (AMR)
Lene Clausen (AMR).

Lea Dragsbæk er valgt som suppleant for ledersiden i MED-udvalget.
Jesper Kirkbak er valgt som suppleant for medarbejdersiden i MED-udvalget.
Gitte Kiel er valgt som suppleant for Arbejdsmiljørepræsentant (Finn Lassen).

Mødedatoer

MED-udvalget har kalendersat følgende mødedatoer i 2018:

 • 26. januar 2018
 • 20. marts 2018 
 • 8. maj 2018 - Budgetmøde
 • 15. maj 2018
 • 23. august 2018
 • 8. november 2018
 • 11. december 2018.

MED-udvalget har kalendersat følgende mødedatoer i 2019:

 • 24. januar 2019
 • 19. marts 2019
 • 21. maj 2019 
 • 27. august 2019
 • 29. oktober 2019
 • 10. december 2019.

Dagsordenpunkter til MED

Forslag til dagsordenpunkter skal sendes til formanden, næstformanden eller sekretæren senest 2 uger før et møde - jfr. Forretningsorden for MED-udvalget i Politik, Analyse og Digitalisering.

Deltagelse i projekter, råd, mv. 

MED-udvalgets medlemmer deltager løbende i forskellige projekter og råd, hvor de repræsenterer alle ansatte i Politik, Analyse og Digitalisering.

Husrådet på Bytoften

Gitte Kiel deltager i Husrådet på Bytoften.