Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyttige informationer for Politik, Analyse og Digitalisering

Herunder finder du en række korte informationer til og om Politik, Analyse og Digitalisering.

Telefonoplysninger, Ferie-/sygdomsindberetning, gaveregulativ, fødselsdage o.l.

 

Arbejdsmiljøorganisation

Fra Politik, Analyse og Digitalisering er følgende personer valgt til arbejdsmiljøorganisationen i Varde Kommune...

  • Pia Kock Hauge - lederrepræsentant i arbejdsmiljøorganisationen
  • Finn Lassen - arbejdsmiljørepræsentant. Som suppleant er Gitte Kiel valgt
  • Lene Clausen - arbejdsmiljørepræsentant.
Indberetning af flex, ferie og fravær

Flex     

Her kan du se en brugervejledning til flexsystemet. Det er vigtigt, at der registreres flex eller fraværsgrund (kursus, sygdom, flexfri, omsorgsdag, seniordag o.l.) i flexsystemet.

Flexsystemet ”låses” omkring den 5. i hver måned, så evt. rettelser skal være foretaget forinden.

Ferie

Den enkelte medarbejder skal selv registrere sin ferie i flexsystemet. Her skelnes mellem ferie og særlige feriefridagstimer (6. ferieuge). 
Husk at registrere ferien inden du går på ferie.

Når du sætter fravær ind på en fredag, skal det markeres som ”heldags”, altså ikke at du f.eks. holder ferie fra kl. 8.00-13.00.

Hvis du ikke er med i flexsystemet, skal du give besked til Gitte Kiel eller lokal 6517 – når du holder ferie, så det kan blive indberettet i lønsystemet.

Fravær        

Hvis du er syg eller har barnets første sygedag, skal du give besked til Gitte Kiel eller lokal 6517 - der indberetter fraværet i lønsystemet. Husk også at give besked, når du er på arbejde igen, så du kan blive raskmeldt i lønsystemet.

Hvis du er flexbruger, skal du selv huske at registrere ovennævnte fravær i flexsystemet, når du kommer tilbage.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gitte Kiel.

 

Politikker og aftaler for Politik og Analyse

I Politik og Analyse er der godkendt nedennævnte politikker m.v.:

I Politik, Analyse og Digitalisering er der godkendt nedennævnte politikker m.v.

Superbrugere i Politik og Analyse

Liste over nogle af de superbrugere, vi har i Politik og Analyse:

  • Digital agent: Heidi Gantzler (Acadre CM, KMD Sag, Office, KL-E journalisering, DynamicTemplate, Doc2Mail, Netblanket og Telefoni)
  • Acadre MM: Anna
  • Flex:  Gitte
  • KMD Opus Løn: Anna og Gitte  
  • Carlog: Anna og Gitte