Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Sekretariatet

Sekretariatet rummer borgmesterens og de fire direktørers samlede sekretariatsfunktioner fra 1. januar 2016.

Det betyder, at sekretariatet servicerer alle de politiske fagudvalg, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet, med hensyn til møder samt andre administrative og praktiske opgaver. 

Sekretariatsbetjeningen for diverse politiske råd og nævn, som fx Ældrerådet, Integrationsrådet og Grønt Råd, sker ligeledes i Sekretariatet, ligesom vi yder juridisk bistand og betjener administrative fora som Lederforum og Administrativ Chefgruppe. 

Derudover er vi ansvarlige for almen borgervejledning og opgaver vedrørende modtagelse af post og scanning. Vi har derfor blandt andet medarbejdere siddende i Informationen i forhallen på rådhuset. 

Som et lille udpluk af nogle af de øvrige opgaver, vi varetager, kan nævnes håndtering af bevillingsnævnssager, indberetninger til lønsystemet, koordinering af valg og bistand i forbindelse med aktindsigter. 

 

Pia Koch Hauge
Sekretariatschef
79 94 68 04
Kontakt Pia Koch Hauge