Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktion

Direktionen er den samlede betegnelse for det øverste administrative ledelsesniveau i Varde Kommune.

Direktionen har det overordnede ansvar for kommunens samlede drift, udvikling og økonomi. Det betyder, at det er Direktionen, der sikrer, at procedurerne for budgetlægning, -opfølgning og -kontrol er til stede.

Samtidig skal Direktionen sikre, at man løbende kan følge med i udviklingen i kommunens økonomi og aktiviteter.

Direktionen:

  • Udarbejder strategier for hele organisationen
  • Udvikler kvalitet og effektivitet i organisationens opgaveløsning
  • Udstikker den administrative kurs
  • Synliggør Varde Kommune udadtil og skaber relationer til eksterne samarbejdspartnere.

Direktionen har både ret og pligt til at tage initiativ til kommunale udviklingsprojekter på tværs af fagområderne.

Den enkelte direktør har ansvaret for aftalestyringen inden for sit eget direktørområde.

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør Direkte: 79 94 71 00
Kontakt Mogens Pedersen
r

Direktør for de centrale stabe.

Thomas Jaap
Direktør for PKT Direkte: 79 94 65 29
Kontakt Thomas Jaap
r

Britta Boel
Britta Boel
Direktør Direkte: 79 94 67 37
Kontakt Britta Boel
r

Claus Fjeldgaard
Claus Fjeldgaard
Direktør for Social … Direkte: 21 65 70 14
Kontakt Claus Fjeldgaard
r