Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Referat

Referat

Mødedato: onsdag den 3. januar 2018 kl. 08:00
Mødested: Flexrum ved Direktionen, Bytoften
Udvalg: Direktionen
Medlemmer: Mogens Pedersen, Britta Boel, Thomas Jaap, Claus Fjeldgaard
Fraværende:
Referent:Charlotte Kirk Larsen
Punkt Titel Udskriv hele dagsordenen
1
Analyser om Varde Kommune 2017
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/13946, Sagsinitialer: joni

Sagsfremstilling

Der er i 2017 gennemført flere undersøgelser af forholdene i Varde Kommune, herunder

 • Realdanias Dream – en fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner. Maj 2017
 • Realdanias Dream – særlig kørsel for Varde Kommune
 • Realdania – De danske yderområder er udfordrede
 • Region Syddanmarks Kontur 2017 for Varde Kommune

 

Der er udarbejdet to bemærkningsbilag for hhv. Realdanias analyser og Kontur 2017 (bilag).

 

Realdanias analyser har et hovedspor, med et væsentligt fald i antallet af indbyggere i Varde Kommune fra 50.000 i 2013 til 46.800 i 2040. Der er lavet nogle marginaleksperimenter, der viser at der vil være en stigning i antallet af borgere og i beskæftigelsen, hvis det lykkes at tiltrække højtuddannede og borgere fra nabokommunerne. 

 

Der er som noget nyt indarbejdet et stort nyt afsnit om sundhed i Kontur 2017.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer samlet,

 • at det går godt for virksomhederne i Varde Kommune, hvor især turismen har en særlig positiv udvikling
 • at virksomhedernes forventninger til omsætningsstigninger er højere end forventninger til stigning i antallet af ansatte, hvilket kan skyldes planlagte automatiseringer
 • at borgerne sammenholdt med de øvrige 21 kommuner i regionen har et godt økonomisk råderum, er trygge og har det godt med deres nærmeste relationer
 • at det ser ud til, at vi frem til 2040 bliver færre (hvis det ikke lykkes at tiltrække højtuddannede eller borgere fra nabokommunerne)
 • at den demografiske udvikling på sogneniveau er ændret en del siden sidste års Kontur
 • at udviklingen er vendt for huspriserne, idet de er begyndt at stige i kommunen
 • at der i planlægningen frem til 2040 bør henses til, at der bliver flere enlige og et større behov for mindre boliger (hvis det lykkes, at tiltrække højtuddannede og borgere fra nabokommunerne, vil der fortsat være efterspørgsel efter større parcelhuse)
 • at der er en markant positiv udvikling i antallet af 9. klasses elever (der er færre), der får mindre end karakteren 2
 • at andelen af unge, der vil tage en ungdomsuddannelse i løbet af de næste 25 år, vil falde markant for drenge siden sidste års Kontur

 

Det vil være interessant for det nye byråd at få en gennemgang af især Kontur 2017, ligesom de seneste tiltrådte byråd.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning, og

at analyserne inddrages i forhold til introduktionen af det nye byråd

Beslutning Direktionen den 03-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.
Direktionen drøfter på strategimødet, hvordan analyserne præsenteres for det nye byråd.

2
Gensidig orientering 03-01-2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 14/115, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Gensidig orientering:

Beslutning Direktionen den 03-01-2018

 • Nyt navn til Politik og Analyse, således det fremover kaldes ”Politik, Analyse og Digitalisering”.
   
 • Tippen: Stor tak til organisationen for hjælp og opbakning i forbindelse med håndtering og opfølgning på lukningen af Tippen.
   
 • Danmarksindsamlingen 2018: Ide til gevinst drøftet.
3
LUKKET – Antagelse af juridisk bistand i forbindelse med salg af Varde Fritidscenter
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 14/14419, Sagsinitialer: ARBJ
4
LUKKET – Refusionsanalyse på beskæftigelsesområdet
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/13869, Sagsinitialer: jonq