Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Referat

Referat

Mødedato: onsdag den 10. januar 2018 kl. 08:00
Mødested: Flexrum ved Direktionen, Bytoften
Udvalg: Direktionen
Medlemmer: Mogens Pedersen, Britta Boel, Thomas Jaap
Fraværende: Side 11. Pkt. 5.
Referent:Charlotte Kirk Larsen
Punkt Titel Udskriv hele dagsordenen
5
Den tværgående ungeindsats
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 16/9659, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Med den tværgående ungeindsats i Varde Kommune, ønskes der sat særlig fokus på en intensiveret indsats på ungeområdet.
Direktionen orienteres om status på den tværgående ungeindsats i Varde Kommune.

Anbefaling

Kommunaldirektøren anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 10-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

6
Planstrategi
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/53, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Direktionen ønsker en orientering om status på den kommende proces for Planstrategien.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orientering tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 10-01-2018

Tids-og procesplan blev fremlagt og taget til efterretning med enkelte ændringer.

7
Administrativ Chefgruppe - dagsordenpunkter
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/48, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Dagsordenemner til mødet i Administrativ Chefgruppe den 22. januar 2018 drøftes.

Foreløbig udkast vedhæftes som bilag.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at dagsorden til Administrativ Chefgruppe den 22. januar 2018 drøftes.

 

Beslutning Direktionen den 10-01-2018

Emner til dagsorden blev drøftet og prioriteret.

8
Gensidig orientering - 10. januar 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/53, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Gensidig orientering:

 

Opfølgning på mødet i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. januar 2018.
 

Opfølgning på nytårskur for Byråd, Hoved-MED og Lederforum den 4. januar 2018.
 

Repræsentation i Varde Digelag
I henhold til vedtægter for Varde Digelag udpeger Varde Kommune et medlem til bestyrelsen.

Direktionen anbefaler, at Varde Kommune er repræsenteret i bestyrelsen for Varde Digelag af Centerleder Klaus Bertram Fries (Naturcenteret).
 

 

Beslutning Direktionen den 10-01-2018

Gensidig orientering om:

 

  • Opfølgning på mødet i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. januar.

 

  • Opfølgning på Nytårskur for Byråd, Hoved-MED og Lederforum den 4. januar. Der var enighed om, at det fungerede godt at være på Tirpitz.

 

  • Repræsentation i Varde Digelag.
    Det blev besluttet at indstille Klaus Bertram Fries (Naturcenteret) som repræsentant for Varde Kommune.

 

  • Gennemsigtighed i normeringer på det administrative område blev drøftet på baggrund af en status fra Udvikling.