Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionens strategiplan

Det er Direktionens ambition, at strategiplanen kan skabe klarhed i forhold til Direktionens forventninger for organisationen, ligesom Direktionen vil arbejde målrettet for at dagsordensætte temaerne i sit eget arbejde og i de fora, hvor det er relevant.

Direktionens strategiplanen for 2019 og 2020 indeholder fire temaer:

1. Ombejlet arbejdsplads

2. Vækst og bosætning

3. Fintuning af kommunen

4. En enkelt kommune

De fire emner er direktionens bud på, hvad der skal arbejdes med i de kommende år for at udvikle organisationen. Endvidere finder Direktionen, at de fire emner både danner sammenhæng til de hidtidige strategiplaner og peger fremad i form af nye emner.

Læs Direktionens Strategiplan 2019 og 2020

Tidligere strategiplaner

Se Direktionens Strategiplan - 2015 og 2016 her.
Se Direktionens Stragegiplan - 2017 og 2018 her.