Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Direktionsmøder

Direktionen afholder ugentlige direktionsmøder - som hovedregel onsdag formiddag - hvor borgmesteren deltager efter eget ønske.

Sager til Direktionen

Direktionen har den 15. september 2016 godkendt "Beskrivelse af hvilke sager der skal forelægges Direktionen". Beskrivelsen skal betragtes som minimumsregler.

Tidsfrister for sager til dagsordenen

Dagsordenpunkter til Direktionens behandling skal være sat i kø af dagsordensamlerne i Acadre MM inden kl. 15.00 torsdagen ugen før mødet holdes. Kan dette undtagelsesvis ikke nås, kontaktes Gitte Kiel.

Cheferne har det faglige ansvar for,

  • at sagsfremstillingerne opfylder kravene til "Det gode dagsordenpunkt",
  • at direktøren for området er orienteret om sagen, inden dagsordenpunktet sættes i kø til Direktionens møder.

Mødeplanen for 2018.

Mødeplanen for 2019.

 

Gitte Kiel
Sekretariatsmedarbejder
79 94 65 17
Kontakt Gitte Kiel