Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Hoved MED-udvalget

Hoved MED-udvalget er det øverste udvalg for udøvelsen af medindflydelse og medbestemmelse i Varde Kommune og for varetagelse af strategiske arbejdsmiljøopgaver i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.

Kamilla Bollerup Andersen
Konsulent
79 94 64 10
Kontakt Kamilla Bollerup Andersen