Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Dagsorden / referat Hoved MED-udvalgsmøder 2017

01. marts 2017 - ordinært møde
     Referat

01. marts 2017 - dialogmøde med Økonomiudvalget
     Referat

17. maj 2017 - ordinært møde
     Referat

26. juni 2017 - ekstra møde
     Referat

30. august 2017 - ordinært møde
     Referat

30. august 2017 - diamogmøde med Økonomiudvalget
     Intet referat  

11. september 2017 - dialogmøde med Økonomiudvalget
     Intet referat

05. oktober 2017 - ordinært møde
     Referat

07. december 2017 - ordinært møde
     Referat 

Hoved MED-udvalgets handlingsplan 2016 + 2017


Deadline tilsagn:    
Kort beskrivelse (få sætninger) af punkt sendes til sekretæren senest på det angivne tidspunkt

Deadline punkt:      
Det færdige dagsordenspunkt fremsendes til sekretæren senest på den angivne tidspunk.t

Sekretær: Ragnhild Sigaard - rasi@varde.dk tlf. 7994 6506