Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Dagsorden/referat 2018

     

28.   februar – ordinært møde
        Referat

28.   februar – dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalget

        Referat

30.   april - ekstraordinært Hoved MED-udvalgsmøde. Høring af Ejendomsanalysen

        Referat

19.   juni – ordinært møde
        Referat

29.   august – ordinært møde
        Referat

29.   august – dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalget
        Referat

17.   september – dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalget
        samt gruppeformænd
        Referat

30.   oktober – ordinært møde
        Referat

17.   december – ordinært møde
        Deadline tilsagn:     29. november
        Deadline punkt:      06. december

Hoved MED-udvalgets handlingsplan 2018-2019 

Deadline tilsagn:
Kort beskrivelse (få sætninger) af punkt sendes til sekretæren senest på det angivne tidspunkt.

Deadline punkt:
Det færdige dagsordenspunkt fremsendes til sekretæren senest på det angivne tidspunkt.

Sekretær:
Kamilla Andersen, HR, – tlf. 7994 6410 

           

Kamilla Bollerup Andersen
Konsulent
79 94 64 10
Kontakt Kamilla Bollerup Andersen