Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Dagsorden/referat 2018

     

28.   februar – ordinært møde
        Deadline tilsagn:     02. februar
        Deadline punkt:      19. februar

28.   februar – dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalget
        Der kan ikke modtages dagsordenspunkter

21.   juni – ordinært møde
        Deadline tilsagn:     04. juni
        Deadline punkt:      12. juni

29.   august – ordinært møde
        Deadline tilsagn:     10. august
        Deadline punkt:      20. august

29.   august – dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalget
        Der kan ikke modtages dagsordenspunkter

27.   september – dialogmøde med Økonomi- & Erhvervsudvalget
        samt gruppeformænd
        Der kan ikke modtages dagsordenspunkter

30.   oktober – ordinært møde
        Deadline tilsagn:     09. oktober
        Deadline punkt:      22. oktober

17.   december – ordinært møde
        Deadline tilsagn:     29. november
        Deadline punkt:      06. december

Hoved MED-udvalgets handlingsplan 2018-2019 

Deadline tilsagn:
Kort beskrivelse (få sætninger) af punkt sendes til sekretæren senest på det angivne tidspunkt.

Deadline punkt:
Det færdige dagsordenspunkt fremsendes til sekretæren senest på det angivne tidspunkt.

Sekretær:
Ragnhild Sigaard, HR, rasi@varde.dk – tlf. 7994 6506 mobil 2133 2299