Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Dagsorden/referat 2018 Hoved MED-udvalget

Her ser du datoerne for de planlagte møder i Hoved MED-udvalget i 2019 samt deadline for tilsagn af punkter til møderne (kort beskrivelse af indhold i punktet, som sendes til sekretæren) og deadline for at sætte punktet i kø til møderne.

Nederst på siden ser Hoved MED-udvalgets handlingsplan, som giver et overblik over de faste punkter på de forskellige møder.

Ved hvert møde er angivet en deadline for tilsagn (kort beskrivelse af punkt, som sendes til sekretæren) samt deadline for hvornår punktet sættes i kø til mødet. 

 

27. feb.     Ordinært møde 
                 Dagsorden
                 Deadline tilsagn: 01.02.19 
                 Deadline punkt: 13.02                                                

27. feb.     Dialogmøde med Erhvervs- og Økonomiudvalget
                 Dagsorden
                 Der modtages ikke dagsordenspunkter

 12. juni    Ordinært møde
                 Dagsorden
                 Deadline tilsagn: 15.05
                 Deadline punkt: 27.05

28. aug.    Ordinært møde
                 Dagsorden
                 Deadline tilsagn: 09.08 
                 Deadline punkt: 15.08  

28. aug     Dialogmøde med Erhvervs- og Økonomiudvalget
                 Dagsorden
                 Der modtages ikke dagsordenspunkter   

16. sep.    Dialogmøde med Erhvervs- og Økonomiudvalget
                 samt gruppeformænd

                
Dagsorden
                Der modtages ikke dagsordenspunkter

29. okt.     Ordinært møde 
                 Dagsorden
                 Deadline tilsagn: 26.09 
                 Deadline punkt: 08.10                        

17. Dec.    Ordinært møde 
                 Dagsorden
                 Deadline tilsagn: 19.11
                 Deadline punkt: 02.12        

 

Hoved MED-udvalgets handlingsplan 2018-2019 

 

Sekretær:

Kamilla Andersen, HR, – tlf. 7994 6410