Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Mødedatoer for Hoved MED-udvalgsmøder 2019

Datoerne vil blive tilgængelige på voresvarde i slutningen af august.

På Hoved MED-udvalgsmødet den 29. august godkender Hoved MED-udvalget møderdatoerne for 2019, hvorefter de vil kunne ses på voresvarde