Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-udvalg

I MED-udvalget Musik & Billedskolen er der 5 medlemmer

Fra ledersiden

Hanne Grønlund

Henrik Gantzel

Fra medarbejdersiden

Julie Wieland

Kasper Struck

Benedikte Storm Aa

Randi Bruun Kristensen