Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-udvalg i Plan, Kultur og Teknik

For direktørområdet Plan, Kultur og Teknik er der et Fælles MED, og MED-udvalg for hver afdeling

Fælles MED


Medlemmerne er fra 1. januar 2019

Fra ledersiden:

Thomas Jaap, Formand - Direktion

Bjarne Fly, Vej og Park

Karsten Rimmer, Kultur og Fritid

Tove Wolff, Plan og Vækst

Hans Peter Due, Teknik og Miljø

 

Fra medarbejdersiden:

Pernille Madsen, Teknik og Miljø (OAO/TL) - Næstformand

Jesper Just Nielsen, Bibliolteket (AC) - Suppleant for næstformand

Johannes Madsen, Vej og Park (3F)

Jørn Bigum, Vej og Park (AMR )

Niels Eg Poulsen, Teknik og Miljø (AC)

Referater fra FællesMED