Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Organisationsændring i Plan, Kultur og Teknik

Denne nyhed er publiceret den 27. February 2017 af kakk


Den planlagte organisationsændring har nu været i høring og herefter er der truffet endelig beslutning om den fremtidige organisering

Ændringen træder i kraft pr. 1. april 2017

Se nærmere beskrivelse samt nyt organisationsdiagram her

 

Oplæg til organsiationsændringen samt de afgivne høringssvar kan ses her