Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Personalenyt i Plan og Byg

Denne nyhed er publiceret den 01. July 2014


Information om personale

  • 01.08.2014 - Anne Bjerggaard er ansat som arkitekt i Team Plan og Byudvikling

  • 07.07.2014 - Kamilla Østerberg Eskildsen er ansat i Virksomhedspraktik i Brand & Redning

  • 01.07.2014 - Henrik Abildgaard Nonnegaard er ansat som landskabsarkitekt i Team Natur og Park

  • 31.05.2014 - Peter Nordahl Jensen har fået andet arbejde og er fratrådt stilling i Team Plan og Byudvikling

 

Du kan altid læse om fratrædelser og nyansættelser i Det Tekniske Område under Personalenyt