Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-udvalg

I Plan og Vækst er der ikke nedsat et MED-udvalg, men der holdes afdelingsmøder med MED-status.

Leder af møderne er Tove Wolff.

Deltagere: Alle ansatte i Plan og Vækst