Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Ældre og Sundhed - Myndighed

Ældre og Sundhed - Myndighed, består af 3 teams.
Team Visitation, Team Hjælpemidler og Team Administration.

De 3 teams repræsenterer myndigheden indenfor områderne.
Team hjælpemidler behandler desuden også sager vedr. børn og unge.

Team Visitation

Team Hjælpemidler

Team Administration