Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-Udvalg

I MED-Udvalget for Hjælpemiddeldepotet er der 3 medlemmer.

Fra ledersiden:

Preben Buus Madsen

Finn Bechsgaard

Fra medarbejdersiden:

Henry Pedersen (AMR)

Ann Brig Hagelskjær