Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Borgerbog

Her kan du finde skabeloner til de sider der skal være i Borgerbogen.
Borgerbogen skal ligge i alle hjem, der modtager hjemmepleje eller sygepleje. Den indeholder information til borgeren om telefonnumre, træffetider og aftaler, men er også et arbejdsredskab for personalet, som kan indeholde vejledningsmateriale til den person, som skal udføre hjælpen.

Bogen skal indeholde:

Indhold

 

Sider i bogen

Forside

Telefonliste

Afkrydsningsskema

Planlagte tider hverdage

Planlagte tider aften/nat

Planlagte tider lørdag, søndag og helligdage

Planlagte tider Praktisk bistand

Lægeblad

Forflytningsvejledning