Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Håndbog for ældre og sundhedsområdet

Håndbogen for ældre og sundhedsområdet er et tværgående arbejdsredskab, som skal sikre at den nødvendige information er let tilgængelig i det daglige arbejde.
Håndbogen rummer information på flere niveauer. Der er både retningslinjer for hvordan du handler i konkrete situationer, men også kvalitetsstandarder og kompetenceprofiler, som udgør fundamentet for det daglige arbejde.

Der er ikke adgang til mappen IT/omsorgssystem, medmindre man er logget ind på Vores Varde (login via det orange felt "min side" øverst i højre side med din fødselsdato og personalenummer) eller går på håndbogen fra en intern computer.

25/4 2019

Nye dokumenter

Demens

Træningstilbud til demente - borgerpjece

Økonomisk rådgivning - borgerpjece

 

24/4 2019

Opdaterede dokumenter

Hjemmepleje

Arbejdsgangsbeskrivelse fællesskabsklippekort

Låst dør

Når borgeren ikke lukker op ved planlagt besøg i hjemmet

10/4 2019 

Sygepleje

Urotaner - Skylning med urotaner på blære- og topkateter

 

5/4 2019

IT

Fjernede dokumenter:

Mobilomsorg – Personalevejledning version 2

Arbejdsgange Fælles Medicin Kort

Nye dokumenter:

Personalevejledning – Nexus

Medicinvejledning – Nexus

Brugeroprettelse Nexus 

Ernæring

Opdateret dokument

Bestilling af fortykningsmoddel

21/3 2019

Opdateret dokument 

Hjælpemidler 

Kvikservice pjece

18/3 2019

Opdateret dokument

Plejecentre/daghjem

Retningslinjer for betaling for Madservice og valgfri ydelser på plejecentre, daghjem og ældreboligcentre

1/3 2019

Opdateret dokument

Midlertidigt ophold

Arbejdsgangsbeskrivelse – særlige forhold omkring døgnrehabilitering inkl. vurderingsforløb

28/2 2019

Opdaterede dokumenter

Midlertidigt ophold

Arbejdsgangsbeskrivelse planlagt midlertidigt ophold

Arbejdsgangsbeskrivelse akut midlertidigt ophold

Nyt dokument

Plejecentre

Retningslinjer for betaling for Madservice og valgfri ydelser på plejecentre, daghjem og ældreboligcentre

21/2 2019

Opdateret dokument

Medicininstruks

Der er foretaget ændringer ift temperatur for opbevaring af Adrenalin samt symptomer ved akut allergisk chok

21/2 2019

Opdateret dokument

Ernæring

Retningslinjer for bestilling af fortykningsmiddel

20/2 2019

Opdaterede dokumenter

Hygiejne

Mave/tarminfektion (Gastroenteritis og Norovirus)

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler

1/2 2019

Opdateret dokument

Sygepleje

Tjekliste sygeplejefaglig udredning

Nye dokumenter

IT

Helbredstilstande – tilstandsdetaljer (udfyldelse af en helbredstilstand)

Funktionsevnetilstande – tilstandsdetaljer (udfyldelse af en funktionsevnetilstand)

31/1 2019

Opdateret dokument

Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet

29/1 2019

Opdateret dokument

Terminale og dødsfald

Tildeling af terminalpleje - procedure

21/1 2019

Nyt dokument

Hjemmepleje 

Fællesskabsklippekort - informationspjece til borgerne

17/1 2019

Opdaterede dokumenter

Sygepleje

PICC-line, pleje og anvendelse – vejledning

Subcutan kanyle, anlæggelse, pleje og anvendelse af

Nye dokumenter

Sygepleje

CVK, forbindingsskift

CVK, pleje og anvendelse

Midline katetre – Powerglide (langtids perifer vene kateter) – pleje og anvendelse af

Kemopumpe samt grippernål, seponering af

KOL-tilbud, retningslinjer for

Tidlig opsporing

Vejledning til Tidlig opsporing

9/1 2019

Nye dokumenter

Hjemmepleje

Fællesskabsklippekort

Arbejdsgangsbeskrivelse fællesskabsklippekort

Telefonliste koordinerende terapeuter fællesskabsklippekort

Opdateret dokument
Sygepleje

Port a cath, anlæggelse og seponering af portnål

 

21/12 2018

Nye dokumenter

Opkrævning for valgfri ydelser, Plejcentre og ældreboligcentre

Skema til valgfri ydelser

Ældreboligcentre 2019 - Hornelund og Birgittegården

Ældreboligcentre 2019 - Øvrige centre

Plejecenter 2019

Midlertidigt ophold 2019

Delvis betaling for madservice ved sondeernæring 2019

 

Opkrævning for valgfri ydelser

Skema til valgfri ydelser

Daghjem 2019

12/12 2018

OPdateret dokument

Sygepleje

Nasalsonde - indgift i

10/12 2018

Opdaterede dokumenter

IT

Arbejdsgangsbeskrivelse for overdragelse af Sundhedslovsindsatser §138 fra Sygepleje til Hjemmeplejen 

Kvalitetsstandarder

Genoptræning  § 140 - kvalitetsstandard gældende pr. 1 januar 2019

6/12 2018

Opdateret dokument

Midlertidigt ophold

Arbejdsgangsbeskrivelse – særlige forhold omkirng Døgnrehabilitering inkl. vurderingsforløb 

5/12 2018

Opdateret dokument

Sygepleje

Injektion, Insulin

28/11 2018

Nyt dokument

Ernæring

Retningslinjer for dysfagi

20/11 2018

Dokument udgår af håndbogen, ligger i stedet som skema i Nexus

Bariatri/svært overvægtige

Bariatri score – skema og vejledning til tolkning

14/11 2018

Opdateret dokument

Midlertidigt ophold

Tjekliste ved afslutning på midlertidigt ophold

12/11 2018

Nyt dokument

Træffetidsmøder

Træffetidsmøder med triage

9/11 2018

Opdateret dokument

Indsatskataloger og kvalitetsstandarder

Indsatskatalog og kompetenceprofil for Sundhedsloven § 138

7/11 2018

Fjernet dokument

Hygiejne

Placering af værnemidler og udstyr

1/11 2018

Opdateret dokument

UTH

Stednavne

10/10 2018

Tandpleje

Nyt dokument

Tjekliste til årlig opfølgning på fortsat fokus på tandpleje

IT

Opdaterede dokumenter

Plejecentre daglig dokumentation i FS III

Hjemmeplejen daglig dokumentation i FS III

Nyt dokument

FS III Behov for ny/ændret Sundhedslovsindsats eller helbredstilstand

Fjernede dokumenter

Al undervisningsmateriale omkring FS III

Plejecentre- Dokumentationsopgaver i FS III

4/10 2018

Opdateret dokument

UTH

Stednavne

26/9 2018

Opdateret dokument

Hygiejne

Kontaktoplysninger SVS og hygiejneorganisationen

18/9 2018

Opdateret dokument

Medicin

Medicininstruks

Nye dokumenter

Terminale og dødsfald/en værdig død

Når din nære ændrer adfærd - borgerpjece om delir

Rehabilitering

Velkommen til rehabilitering i Hjemmeplejen - informationspjece til borgerne

Hjemmepleje

Velkommen til Hjemmeplejen - informationspjece til borgerne

17/9 2018

Opdateringer i forhold til medicin

Medicininstruksen er væsentlig ændret i afsnittet ”Allergisk chok og Adrenalin”, blandt andet i forhold til dosering og opbevaring af Adrenalin.

En ”Rekvisitionsseddel til Adrenalin” er lagt i håndbogen under fanen ”Medicin”.

Retningslinjen ”Akut allergisk shock, behandling m/ inj Adrenalin” er samtidig slettet, idet al tekst er flyttet til Medicininstruksen.

 

Der er i Medicininstruksen tilføjet et nyt afsnit om ”Medicin i sonde”, som detaljeret beskriver arbejdsgangen med håndtering af medicin i sonde.

Retningslinjerne ”Gastrosonde, indgift i” og ”Nasalsone, indgift i” er i den forbindelse blevet opdateret og tilrettet, så de ikke længere indeholder medicin-delen. 

5/9 2018

Opdaterede dokumenter

UTH

Stednavne

29/9 2018

Opdateret dokument

KValitetssikring og klager

Kvalitetssikring i hjemmeplejen

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp 

Skema til brug ved kvalitetsopfølgning

24/8 2018

Opdateret dokument

Terminale og dødsfald /en værdig død

Dødsfald – dødens konstatering og istandgørelse af afdøde

25/7 2018

Opdaterede dokumenter

UTH

Stednavne

Sygepleje

Gastrostomisonde, indgift i

Nasalsonden, indgift i

Midlertidigt ophold

Arbejdsgangsbeskrivelse akut midlertidigt ophold

27/6 2018

Nyt dokument

Ernæring

Retningslinje for bestilling af fortykningsmiddel

19/6 2018

Nyt dokument

Terminale og dødsfald/en værdig død

Til dig der har mistet - borgerpjece

18/6 2018

Opdaterede dokumenter

Hygiejne

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler

Håndhygiejne

Beklædning for personale

Vasketøj (borgerens)

Genanvendelse af udstyr

Spild af blod urin afføring og opkast

Stik og skæreuheld

MRSA personale

MRSA borger

Mavetarminfektion (Gastroenteritis og Norovirus)

Fnat, herunder skorpet fnat

Clostridium difficile

Antibiotikaresistente tarmbakterier

7/6 2018

Nyt dokument

Terminale og dødsfald/en værdig død

Opfølgende besøg hos pårørende efter dødsfald

1/6 2018

Nyt dokument

Nødkald

Nødkaldssvingt i eget hjem og på plejecenter

28/5 2018

Opdaterede dokumenter

Midlertidigt ophold

Midlertidigt ophold - borgerpjece

Akut ophold – borgerpjece

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger

Indsatskatalog for Sundhedsloven § 138 

Her er der ændret i indsatsen Ajourføring af medicinliste og dosisdispensering - og optælling. Optælling er tilføjet herunder.

Medicin

Instruks for lægemiddelhåndtering

-          Her er linjen  ”Det skal være sundheds- eller plejepersonale, der åbner den nye rulle fra apoteket”. Slettet i forhold til dosisdispensering, da det er besluttet at det freamdrettet skal være en SSA.

17/5 2018

Opdaterede dokumenter

Indsatskatalog for Ældreområdet

15/5 2018

Opdaterede dokumenter

Retningslinje for ansøgning og ansvar for anvendelse af GPS 

Anmodningsskema for GPS

4/5 2018

Opdateret dokument

IT

Personalevejledning omsorgssystem FS III 

 

30/4 2018

opdateret dokument

UTH

Stednavne

25/4 2018

Nye dokumenter

Plejecentre

Retningslinjer for fast vagt på plejecenter

Midlertidigt ophold

Tjekliste ved afslutning på midlertidigt ophold

Oversigt over midlertidige opholdstyper

 

Opdaterede dokumenter

Midlertidigt ophold

Arbejdsgangsbeskrivelse planlagt midlertidigt ophold

Arbejdsgangsbeskrivelse akut midlertidigt ophold

 

23/4 2018

Nyt dokument

Ernæring

Kostregistreringsskema

16/4 2018

Nye dokumenter

 

KRAP

Registrering og Afdækning:

Kaoslinjen

 

Analyse, Forståelse og Overblik:

Relationscirklen

Hamsterhjulet

 

Ændring og Udvikling:

Procesmodel

7-kolonneskema

 

Opdaterede dokumenter

Fravalg eller afbrydelse af livsforlængende behandling samt forsøg på genoplivning ved hjertestop

5/4 2018

Nye dokumenter

IT

Hjemmeplejen daglig dokumentation i FS III

Plejecentre daglig dokumentation i FS III

Opdaterede dokumenter:

IT

Personalevejledning FS III

22/3 2018

Opdateret dokument

Medicin

Instruks for håndtering af lægemidler

14/3 2018

Nye dokumenter

IT/Omsorgssystem/FS III

Behov for ny / ændret servicelovsindsats eller funktionsevnetilstand – FS III tjekliste

Sygeplejefaglig udredning – FS III tjekliste

Sygeplejefaglig udredning – FS III minitjekliste

23/2 2018

Nye dokumenter

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan 2018-2022 inkl. actioncard                            

Bilag 1 Scenarieanalyse                                                      

Bilag 3 Dagsorden til møder i Sundhedskrisestaben                   

Bilag 4 Dagsorden til møder i Sundhedskriseledelsen                 

Bilag 5 Logbog                                                                   

Bilag 6 Personalekapacitet                                                   

Bilag 7 Oversigt over læger i Varde kommune                         

Bilag 9 Mødelokaler                                                            

 

Opdaterede dokumenter

Sygepleje

baggrundsmateriale

Sondeernæring og remedier, retningslinjer for anvendelse og bestilling

19/2 2018

Opdateret dokument

IT

Personalevejledning omsorgssystem FS III 

5/2 2018

Nyt dokumnet

Sygepleje 

Sondeernæring og remedier, retningslinjer for anvendelse og bestilling 

30/1 2018

opdateret dokument

IT

Personalevejledning omsorgssystem FS III

25/1 2018

Nye dokumenter

Midlertidigt ophold

Døgnrehabiliteringsophold - borgerpjece

Vurderingsophold - borgerpjece

24/1 2018

Opdaterede dokumenter

IT 

Helbredstilstande - beskrivelse og definition

17/1 2018

Nye dokumenter

IT / Dokumentation

Plejecentre – dokumentationsopgaver i Fælles Sprog III

IT – FS III Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til Plejecentre Nexus og Fælles Sprog III

IT

Dokumentationsstandarder Social og Sundhed

Midlertidigt ophold

Tværfaglig arbejdsgangsbeskrivelse – Døgnrehabilitering inkl. vurderingsforløb

18/12 2017

Nyt dokument

IT

 Helbredstilstande - Beskrivelse og definition 

14/12 2017

Opdateret dokument

IT

Personalevejledning omsorgssystem FS III 

6/12 2017

Opdaterede dokumenter

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger

Indsatskatalog og kvalitetsstandard for ældreområdet

UTH

Stednavne

1/12 2017

Opdateret dokument

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog for ældreområdet i Varde Kommune

23/11 2017

Opdateret dokument

IT

Arbejdsgangsbeskrivelse for overdragelse af sundhedslovsindsatser § 138 fra Sygeplejen til Hjemmeplejen

21/11 2017

11/10 2017

Opdateret dokument

UTH

Stednavne

9/11 2017

Nye dokumenter:

IT

Dokumentationsstandard for Social og Sundhed

Mobilomsorg FS III – personalevejledning

Erstatter

Mobilomsorg - Personalevejledning version 2, som fjernes når alle indsatser er omtastet

7/11 2017

Nye dokumenter

Undervisningsmateriale FS III

Undervisningsmateriale Nexus og FS III -  Sygeplejen

Dokumentationsopgaver i Fælles Sprog III - Sygeplejen

3/11 2017

Nye dokumenter

Kvalitetstandarder, indsatskataloger og kompetenceprofiler

"Kvalitetsstandard og indsatskatalog for ældreområdet NY pr. 1. november 2017" Fungerer pt. sideløbende med ”Personlig,praktisk bistand og træning, Serviceloven § 83, 84 og 86 - kvalitetsstandard og indsatser” som fjernes når alle indsatser er omtastet.

"Indsatskatalog for Sundhedsloven § 138 NY pr. 1. november 2017" fungerer pt. sideløbende med "Indsatskatalog og kompetenceprofiler Sundhedsloven § 138" som fjernes når alle indsatser er omtastet.

 

IT

"Funktionsevnetilstande og guide til niveauinddeling"

erstatter

"Vejledning til funktionsevnevurdering" 

 

"Arbejdsgangsbeskrivelse for overdragelse af Sundhedslovsindsatser §138 fra Sygepleje til Hjemmeplejen"

Erstatter følgende dokumenter:

"Tildeling af sygepleje indsatser til sygeplejen"

"Opfølgning på sygepleje indsatser"

"Opfølgning på sygepleje indsatser"

 

Nyt dokument:

Undervisning FS III

Nexus og Fælles Sprog III – undervisningsmateriale til Hjemmeplejen

 

30/10 2017

Hygiejne

MRSA hosborger

10/10 2017

Sygepleje

Anlæggelse af kompressionsforbinding 

8/10 2017

Midlertidigt ophold

Tværfaglig arbejdsgangsbeskrivelse – særlige forhold omkring ophold på Søgården

3/10 2017

Der er lagt link ind til de nye Sam:Bo aftaler under Sam:Bo.

2/10 2017

Nye dokumenter 

Hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler – principper for vurdering og ansvar for udlevering

Flowdiagram til afklaring – Hvem har ansvar for udlevering af hjælpemidler og behandlingsredskaber

Hjælpemidler – Hvor henvender du dig?  - Infopjece til borgere 

 

29/9 2017

Opdateret dokument

Sygepleje

Blodsukkermåling

21/9 2017

Nyt dokument

UTH 

Stednavne

21/9 2017

Nye dokumenter

GPS

Retningslinje for ansøgning og ansvar for anvendelse af GPS 

Anmodningsskema for GPS

15/9 2017

Fjernet:

It 

Mobilomsorg - Personalevejledning version 1 - udgået

1/9 2017

Rrevideret dokument

Medicin

Instruks for lægemiddelhåndtering

30/8 2017

Retningslinjer for UTH 

23/8 2017

fjernede dokumenter:

Sygepleje

Venflon, anlæggelse og seponering af

Venflon, pleje og anvendelse af

(er tidligere erstattet af Perifer Venekateter, anlæggelse og seponering af og Perifer Venekateter, pleje og anvendelse af)

11/8 2017

Opdateret dokument

Sygepleje

Sår - behandling efter rene principper

3/7 2017

Opdateret dokument

Sygepleje

Subcutan kanyle, anlæggelse af

30/6 2017

Opdateret dokument

IT/dokumentationsskemaer

Afføringsskema

15/6 2016

Nyt dokument

Midlertidigt ophold

Tværfaglig arbejdsgangsbeskrivelse – Døgnrehabilitering inkl. vurderingsforløb

Opdateret dokument

Placering af værnemidler 

6/6 2017

Opdateret:

Nødkald

Procedure for nødkald og mobilnødkald

31/5 2017

Opdaterede dokumenter

Medicin

Instruks for Lægemiddelhåndtering

IT/Omsorgssystem

FMK arbejdsgange

 

8/5 2017

Nye dokumenter

KRAP

Kognitiv sagsformulering

Ressourceblomsten

Kolonneskema

Måltrappen

Hinandens årsag

Mestringsanalyse

Opdaterede dokumenter

IT

Personalevejledning til omsorgssystemet

DÆMP

Opfølgende og koordinerende hjemmebesøg

27/4 2017

Nyt dokument

Sygepleje 

Delir, forebyggelse, identifikation, behandling

19/4 2017

Revideret dokument

Terminale og dødsfald / En værdig død

Behovsvurderingsskema EORTC

5/4 2017

Revideret dokument

Tildeling af terminalpleje - retningslinjer

10/3 2017

Nye dokumenter

Sygepleje

Perifert Venekateter, anlæggelse og seponering af

Perifer Venekateter, pleje og anvendelse af

 

Reviderede dokumenter

Sygepleje

Gastrostomisonde, ballontjek og skift af vand i ballon

Gastrostomisonde, skift af

Gastrostomisonde, pleje og observation af

Gastrostomisonde, indgift i

Intravenøs væske, medicin og ernæring, arbejdsgange i forbindelse med administration

Intravenøse væsker, recept på og rekvirering af

Intravenøs administration som infusion

Nasalsonde, anlæggelse af

Nasalsonde, indgift i

Nasalsonde, pleje og observation af

Tjekliste ved udskrivelse med iv fra sygehuset

Port a cath forbindingsskift

Port a cath, pleje og anvendelse

Port a cath, anlæggelse og seponering af portnål

PICC-line, forbindingsskift

PICC-line, pleje og anvendelse

9/3 2017

Nyt dokument

APV og forflytning/Borgerrettede hjælpemidler

Akut reparation af hjælpemidler - vagtordning

2/3 2017

Nye dokumenter

It

Brugervejledning Mobilomsorg Version 2

 

Svært overvægtige borgere/bariatri

Håndtering af bariatriske borgere i Varde Kommune - notat

Beskrivelse af arbejdsgange ved bariatriske borgere - retningslinjer

Pladskrav ved pleje af svært overvægtige eller bariatriske borgere – Region Midtjyllands vejledning

Pladskrav ved pleje i hjemmet af bariatriske borgere – Varde Kommunes pjece

Bariatri score – skema og vejledning til tolkning

 

24/2 2017

Nyt dokument 

Juridiske retningslinjer

Dokumentation af informeret samtykke - kort PIXI version

 

20/2 2017

Nyt dokument

Madservice og ernæring

Retningslinjer for Sondeernæring

 

14/2 2017

Opdaterede dokumenter

Midlertidigt ophold

Beskrivelse af overgange ved planlagte midlertidige ophold

Beskrivelse af overgange ved akutte midlertidige ophold

SAM:BO

Beskrivelse af MEDCOM håndtering

 

18/1 2017

 

Nye dokumenter

Juridiske retningslinjer

Dokumentation af informeret samtykke

Inkontinens

Funktionsbeskrivelse for kontinensressourcepersoner

Alt om håndbogen

Retningslinjer for vedligehold af håndbogen

Hygiejne

Auditskema Håndhygiejne

Opdaterede dokumenter

Hygiejne

MRSA borger

MRSA personale

Håndhygiejne

IT

Personalevejledning omsorgssystemet

 

9/1 - 17

Opdateret

IT

Personalevejledning til omsorgssystemet

04/01-17

Nyt dokument

En værdig død, Kriterier der skal være opfyldt for at indgå i projektet

 22/12 2016

Nyt dokument

Transport

Kørsel til egen læge og speciallæge

16/12 2016

Nye dokumenter:

Plejebolig

Overgange ved indflytning i varig plejebolig – retningslinjer

Forflytning og APV

Beskrivelse af arbejdsgange ved bariatriske borgere - retningslinjer

18/11 2016

Opdaterede dokumenter

IT

Funktionsevnebeskrivelse – vejledning til

MEDCOM arbejdsgange i Omsorgssystemet

Injektionsskema - lår

 

20/9 – 16

Nye dokumenter

Dødsfald – En værdig død

Opgavefordeling

Retningslinje for opsporingsskema

Opsporingsskema

Retningslinje for behovsvurderingskemaet EORTC

Behovsvurderingsskemaet EORTC

Retningslinje for tværfaglige hjemmebesøg

Retningslinje for debriefingsmøde

2/9-16

Nye dokumenter

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Gennemgang og rettelser 2016

Action card 10: IT-nedbrud

26/8 -16

SAM:BO

Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet - opdateret

24/9- 16

Hygiejne

Undervisningsmaterialet er blevet fjernet, materialet kan fremover hentes i Acadre.

19/8 2016

Retningslinjer for indberetning af hændelser med medicinsk udstyr - dokumentet er opdateret

17/7 2015

Dokumenterne:

Injektionsskema hofte og balle

Injektionsskema lår

Injektionsskema mave

erstatter det tidligere Injektionsskema under IT/Omsorgssystemet

 

05/07 2016

Dokumenter der er udskiftet:

Medicinhåndtering

”Instruks for lægemiddelhåndtering” erstatter ”medicinhåndtering”

IT

Medicinske plastre

Ikke doserbar medicin

Frivillige samarbejdspartnere

Den sociale guide

SAM:BO

Samarbejdsaftale mellem kommuner og Region Syddanmark for det psykiatriske område

28/06 2016

Dokumenter der er udskiftet:

IT

Arbejdsgange FMK

 20/6 2016

Dokumenter der er udskiftet:

Sygepleje

Finansiering af Sygeplejeartikler

Hygiejne

Generelle hygiejniske retningslinjer

MRSA hos borgeren

31/5 2016

Injektion, subkutan

Injektion, intramuskulær

Injektion, Insulin

 

26/5 2016

Nye dokumenter

Tandpleje

Tandkplejeprojektet

Hygiejne

Monitorering af mavetarminfektioner

Reviderede dokumenter

IT/omsorgssystem 

Mobilomsorg

11/5 2016

Nyt dokument

Sygepleje

Inkontinens, udredning

 

3/5 2016 

Nye dokumenter

Forflytning og APV

Pladskrav ved pleje i hjemmet - brochure

Pladskrav ved pleje af bariatriske borgere i hjemmet - brochure

 

21/4 2016

Nye dokumenter:

Madservice

Retningslinjer for madservice for borgere i eget hjem som gerne vil spise på plejecenter

Træffetidsmøder

Skema til forberedelse af dagsorden til træffetidsmøder

Reviderede dokumenter:

Sygepleje

Velkommen hos Sygeplejen, pjece til borgerne

13/4 2016

Reviderede dokumenter

Sygepleje

Akut allergisk shock, behandling med inj Adrenalin

Kvalitetsstandarder

Vederlagsfri fysioterapi § 140a - Lunden og Træning og Rehabilitering

05/4 2016

Nyt dokument:

Dødsfald

Dødsfald – dødens konstatering og istandgørelse af afdøde

 

29/3 2016

IT 

Arbejdsgange FMK

- Dokumentet er udskiftet

16/3 2016

Hygiejne

Fnat, herunder norsk fnat

er skiftet ud med

Fnat, herunder skorpet fnat

 

3/3 - 2016

Nye dokumenter:

Hvad og hvordan fra A til Å / Hjertestartere

Etablering og drift af hjertestartere

Opdaterede dokumenter:

Hvad og hvordan fra A til Å

Medicinhåndtering

Kontaktinformationer SVS og hygiejneorganisationen

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandard for klippekort til hjemmehjælp

28/1 - 2016

Opdaterede dokumenter:

IT - Dokumentationsskemaer

Væskeskema

Arbendsgange fælles medicinkort

Indkøb og håndtering af borgerens midler

Oversigt over butikker med vareudbringning i Varde Kommune

 20/1 - 1016

Udgår:

Kategorier på plejecentre

Nye dokumenter:

Håndtering af borgerens midler

Håndtering af borgerens midler på plejehjem og botilbud

Håndtering af borgerens midler i Hjemmeplejen

Bilag

Rådighedskonto med Master Card Debit - vejledning

Opbevaringsaftale (skema) Bilag 1

Depositablanket - kontanter (skema) Bilag 2

Depositablanket - materielle værdier (skema) Bilag 3

Engangsfuldmagt formueeffekter (Skema) Bilag 4 og 5

Administrationsaftale (skema) Bilag 6

Engangsfuldmagt kontakter (skema) bilag 7 og 8

Administrationsaftale Rådighedskonto – (Skema) Bilag 9

Hele mappen med opsorgssystem/ IT, er flyttet og blevet til en undermappe i  "Hvad og hvordan fra A-Å"

14/1 - 2016

Nyt dokument:

Kvalitetsstandarder, indsatskataloger og kompetenceprofiler

Indsatskatalog og kompetenceprofiler for sundhedslovsindsatser

Udgår:

Kvalitetsstandarder, indsatskataloger og kompetenceprofiler

Faglige kompetenceprofiler til indsatser efter Sundhedsloven

 

5/1 - 2016

Nye dokumenter:

Kvalitetsstandarder

Vederlagsfri fysioterapi § 140a - Lunden og Træning og Rehabilitering

Vederlagsfri fysioterapi § 140a - Børn

Revideret dokument

Hvad og hvordan fra A-Å 

Medicinhåndtering

 

18/12-15

Reviderede dokumenter

Kvalitetsstandarder

§ 140 Genoptræning

Madservice

15/12-15

Reviderede dokumenter

Sygepleje

Basal genoplivning

Hygiejne

MRSA blandt borgere

Fnat, herunder Norsk Fnat

Clostridium difficile

Antibiotikaresistente tarmbakterier

Generelle hygiejniske retningslinjer

Mavetarminfektioner

09.12.15

Nye dokumenter

IT - Dokumentationsskemaer

Adfærdsskema

Afføringsskema

Ikke dosérbar medicin - skema

Injektionsskema

Medicinske plastre - skema

Vendeskema

Væske skema

Opdateringer

IT

FMK arbejdsgange i Avaleo

 

 

07.12.15

Nye dokumenter

Håndtering af borgerens midler (nyt emne)

Håndtering af borgerens midler

Opdateringer

Forflytning og APV 

Henvendelse til APV-team