Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-udvalg i Social, Sundhed og Beskæftigelse

For direktørområdet Social, Sundhed og Beskæftigelse er der et Fælles MED, og MED-udvalg for hver afdeling.

Fælles MED

Fra ledersiden:

Claus Fjeldgaard (Direktør)

Margit Thomsen (Center for Sundhedsfremme)

Thorkild Sloth Pedersen (Ældre- og Handicapchef)

Annemette Ugelvig (Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden)

Vibeke Biltoft (Centerområde NordVest)

Rigmor Jensen (Sygeplejen)

Mads Edwards (Center Bøgely)

Fra medarbejdersiden:

Ina Kristensen (DSR/FTF)

Heidi Mattle (DJØF/AC)

Helle Uldahl Hansen (AMR)

Wendy Petersen-Martin (fysio/FTF)

Hanne Jespersen

Else Mathiesen (FTR - OAO/FOA)

Gitte Roszkowski (OAO/HK)

Mona Köhlert, Lunden (FTR - OAO/SL)

Vanessa Flensborg Madsen (AMR)