Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-udvalg i Social og Sundhed

For direktørområdet Social og Sundhed er der et Fælles MED, og MED-udvalg for hver afdeling.

Fælles MED

Fra ledersiden:

Claus Fjeldgaard (Direktør)

Margit Thomsen (Center for Sundhedsfremme)

Thorkild Sloth Pedersen (Ældrechef)

Annemette Ugelvig (Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden)

Vibeke Biltoft (Ældreområde Nord)

Lilian Berthelsen (Træning og Rehabilitering)

Gitte Eskesen (Social og Handicap)

Fra medarbejdersiden:

Ina Kristensen (DSR/FTF)

Heidi Mattle (DJØF/AC)

Helle Uldahl Hansen (AMR)

Else Bernschou Nørby (DF/FTF)

Hanne Jespersen

Anita Paulsen (OAO/FOA)

Gitte Roszkowski (OAO/HK)

Mogens Jensen (SL)

Vanessa Flensborg Madsen (AMR)