Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Social og Handicap

Social og Handicap sikrer, at borgeren oplever tilgængelighed, inddragelse og sammenhæng i indsatsen mod et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

Social og Handicap er en afdeling under Social og Sundhed som består af Social og Handicap Myndighed samt tilbuddene Bo- og rehabiliteringscenter Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien. Desuden samarbejder Social og Handicap med Østbækhjemmet, Center Bøgely og Cafe Paraplyen.

 

Organisationsdiagram (1)

 

Vores overordnede målsætninger er rehabilitering og forebyggelse.

 

Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse. Fokus er at fastholde eller udvikle bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevner i samarbejde med borgeren. 

 

Varde Kommune indgår i rammeaftalen mellem Region Syddanmark og de 22 tilknyttede kommuner, du kan læse mere om rammeaftalen her:


Rammeaftale 2019-2020


Gitte Eskesen - Socialchef

79 94 63 59 - send mail