Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Hvem er vi?

Social og Handicap består af 4 teams. Team Visitation, Team Hjælpemidler, Team Voksen og Team Administration.

De 4 teams repræsenterer myndigheden indenfor områderne, og behandler henvendelser vedr. voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse jf. serviceloven.

Team hjælpemidler behandler desuden også sager vedr. børn og unge.