Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-Udvalg

I MED-Udvalget for Social og Handicap er der 8 medlemmer, 3 ledere og 5 medarbejdere

MED-organisationen er Varde Kommunes sikkerheds- og samarbejdsudvalg.

 Med-systemet er din direkte vej til indflydelse på din hverdag som ansat i kommunen. Her er både medarbejdere og ledere repræsenteret for hver enkelt afdeling eller institution. MED-systemet er delt op i flere niveauer – lokal, fælles og hoved-MED hedder de.

Systemet bliver brugt som høringsorgan for medarbejderne, når der sker noget i organisationen. For eksempel i forhold til personalepolitikker eller strukturændringer.

Alle sikkerhedsspørgsmål - som for eksempel arbejdsmiljø - ligger også

indenfor MED-organisationen.

Der er mindst fire personer i din virksomhed, som er MED-medlemmer, du kan læse dagsordner og referater fra dit lokale MED-udvalg på jeres egne sider her på Vores Varde. 

Leder-siden

  • Gitte Eskesen, Chef for Social og Handicap
  • Lars Reinholdt Christensen, Leder for Bostøtten

Medarbejder-siden

  • Karen Träger, Visitation, TR
  • Helle Lyager, Udfører, TR
  • Anne Schmidt Hansen, Hjælpemidler, TR
  • Inge Marie (Fie) Koch, Udfører, TR
  • Helle Holm, Visitationen, AMR