Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

MED-Udvalg

MED-organisationen er Varde Kommunes sikkerheds- og samarbejdsudvalg.

Med-systemet er din direkte vej til indflydelse på din hverdag som ansat i kommunen. Her er både medarbejdere og ledere repræsenteret for hver enkelt afdeling eller institution. MED-systemet er delt op i flere niveauer – lokal, fælles og hoved-MED hedder de.

Systemet bliver brugt som høringsorgan for medarbejderne, når der sker noget i organisationen. For eksempel i forhold til personalepolitikker eller strukturændringer.

Alle sikkerhedsspørgsmål - som for eksempel arbejdsmiljø - ligger også indenfor MED-organisationen.

Social og Handicap Myndighed har valgt at afholde personalemøder med MED status, dvs. at hele personalegruppen deltager i MED. Desuden deltager Gitte Eskesen og Jan Hansen. Gitte Eskesen er formand og Nadja H. er næstformand.

 

Link til referater fra 2017 og frem.