Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Social og Handicap

Her på siderne finder du relevant viden om Social og Handicap - myndighed.

Vi sikrer, at borgeren oplever tilgængelighed, inddragelse og sammenhæng i indsatsen mod et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

Social og Handicap er en afdeling under Social, Sundhed og Beskæftigelse. Her arbejder vi efter visionen STI, Sammenhæng, Tilgængelighed og Inddragelse.

Vores overordnede målsætninger;Rehabilitering og forebyggelse er et fælles fagligt fundament for hele Sundheds-, Handicap-, Psykiatri-, og Ældreområdet. Fokus er at fastholde eller udvikle bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevner. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse. 

Vi sikrer, at borgeren oplever tilgængelighed, inddragelse og sammenhæng i indsatsen mod et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

 

Social og Handicap varetager opgaver som udspringer af lov om social service og sundhedsloven

  • Myndighedsopgaver i forhold til støttekontaktpersoner, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, midlertidige og længerevarende botilbud
  • Misbrugsbehandling
  • Administration og sekretariatsbetjening i forhold til ovennævnte opgaver
  • Udfører af på voksenhandicapområdet og socialpsykiatrien

 

 

Varde Kommune indgår i rammeaftalen mellem Region Syddamnark og de 22 tilknyttede kommuner, du kan læse mere om rammeaftalen her:

Rammeaftale 2018

Bilag til rammeaftalen

Gitte Eskesen
Afdelingsleder
79 94 63 59
Kontakt Gitte Eskesen