Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

TR & AMIR

Her på siden kan du se, hvem der er TR og Amir i afdelingen, og hvilken funktion de har.

Tillidsrepræsentant (TR)

Din tillidsrepræsentant skal arbejde for, at du som medarbejder har gode og rolige arbejdsforhold

Det, at du har en tillidsrepræsentant betyder: 

 • at du har mulighed for at blive hørt i forhold til vilkårene på arbejdspladsen
 • at du har en repræsentant, som er med til sikre dig medindflydelse og medbestemmelse i forhold til arbejds- og personaleforhold (MED)
 • at du, hvis du ønsker det, kan have tillidsrepræsentanten med som bisidder ved f.eks. sygefraværssamtaler, tjenestesamtaler m.m.
 • at du via din tillidsrepræsentant kan få forhandlet din løn 

I Social og Handicap er der følgende Tillids Repræsentanter, TR og arbejdsmiljø repræsentanter, AMIR;

Helle Lyager, Støttekontaktperson hos udfører delen, TR for socialrådgiverne, DS.

Gitte Roszkowski, medarbejder i Team Administration, TR for HK'ere.

Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Din arbejdsmiljørepræsentant er valgt af alle jer kolleger på arbejdspladsen uanset fagligt tilhørsforhold. Det er en vigtig påmindelse om, at arbejdspladsens arbejdsmiljø skal tænkes i en helhed.

Det, at du har en arbejdsmiljørepræsentant betyder:

 • At du har en repræsentant, der er med til at sikre dig medindflydelse og medbestemmelse omkring arbejdsmiljøforhold i forhold til ledelsen.
 • At du har en repræsentant, der er med til at sikre at arbejdspladsens arbejdsmiljø tages alvorligt nu og i forbindelse med omorganisering, nyindkøb, ombygning m.m.
 • At du har en repræsentant, der kontrollerer, at arbejdet er tilrettelagt, så det kan udføres forsvarligt
 • At du har en repræsentant, der i samarbejde med ledelsen, vil forholde sig til jeres arbejdsforhold og være talsmand for at der handles i positiv retning.
 • At arbejdsskader registreres, dokumenteres og anmeldes, og forebyggelse iværksættes.
 • At jeres viden/erfaring og idéer til et bedre arbejdsmiljø kan blive inddraget i diverse beslutninger.
 • At forhold som stress, nedslidning, ondt i ryggen, støjproblemer, helbredsproblemer ifbm. skifteholdsarbejde, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, indretning, sygefravær osv. osv. bliver betragtet som arbejdspladsens problem – og ikke den enkeltes. 

 

Helle Holm, medarbejder i Team Visitationen, AMR for Myndighed

Helle L. - Socialfaglig medarbejder

23849029 - send mail

Karen T. - Systemadministrator - Myndighed

79 94 72 56 - send mail

Hanne P. - Ergoterapeut

79 94 66 70 - send mail

Inge Marie K. - Bostøttemedarbejder

send mail

Helle J. - Visitator

79 94 72 84 - send mail

Louise S. - Bostøttemedarbejder efter §99

send mail

Susan C. - Socialpædagog

send mail