Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Magtanvendelse

Her kan du læse om retningslinierne for magtanvendelse samt finde de skemaer der skal bruges til registrering af selve magtanvendelsen.

Magtanvendelsesreglerne på voksenområdet omfatter personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne jf. Servicelovens §124-129.

Som grundregel er der kun tale om magtanvendelse i de tilfælde, hvor borgeren ikke samtykker om den handling eller foranstaltning, som personalet ønsker at indføre.

Formålet med Servicelovens regler om magtanvendelse er, at begrænse omfanget af indgreb i borgerens selvbestemmelsesret, til kun at omfatte det absolut nødvendige.

Magtanvendelse efter Serviceloven kan bestå i:

  • Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer og særlige døråbnere
  • Akut fastholdelse for at undgå personskade
  • Fastholdelse i personlige hygiejnesituationer 
  • Tilbageholdelse i boligen
  • Anvendelse af fastspænding med bløde stofseler i kørestol mv. 
  • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

Da der er tale om indgreb i den personlige selvbestemmelse, må magt kun anvendes som en sidste udvej, når alle pædagogiske midler er udtømt, og det er absolut nødvendigt for at undgå væsentlig personskade.

Registrering og indberetning af magtanvendelse:

Alle magtanvendelser skal indberettes til rette myndigheder, hvilket er anført i skemaerne til højre. 

Seneste nyt:

  • 29.10.2015: Ved indberetning af ikke godkendt magtanvendelse, vil indberetter ikke længere modtage en afgørelse. Myndigheden vil fremadrettet kun foretage en afgørelse, i det tilfælde for der ikke er enighed i den foretagende vurdering fra personalets side.
    Ikke godkendt magtanvendelse skal dog stadig indberettes som hidtil.