Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Nyttig information

Herunder finder du nogle af de værktøjer som kan være relevante for medarbejdere i afdelingen.

Flex
- Her finder du en vejledning til Flex systemet

Indberetning af sygdom, ferie og kørsel mm.
- På linket kan du indberette sygdom, ferie, kørsel, omsorgsdage og seniordage. Husk at indberetningerne skal stemme overens med Flexsystemet (hvis du anvender det).
Se dok. 100051/13 vedr. retningslinjer for befordringsgodtgørelse.

Telefon
- Her finder du en lille vejledning til bordtelefonen.

Redaktører på Vores Varde
- Her finder du en oversigt over redaktørerne på Vores Varde indenfor Social, Sundhed og Beskæftigelse

Tillidsrepræsentanter og informationer fra de faglige forbund

Fødselsdagskalender

Gavekasse