Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Social- og sundhedsuddannelsen

Materiale til Grundforløb 2-elever, SOSU-hjælperelever, SOSU-assistentelever og praktikvejledere

 

Fravær/Raskmelding - Varde Kommunes SSA-elever

SSA-elev i skole - skal registrere fravær i Elevplan og udfylde Fraværsskema (bruges også til raskmelding)

SSA-elev i praktik i Varde Kommune - skal kun informere praktiksted - aftal nærmere med praktikstedet

SSA-elev i praktik på Danske Diakonhjem, Grønmosegård, Center Bøgely, i Regionen eller andre kommuner - skal informere praktiksted og udfylde Fraværsskema (bruges også til raskmelding)

 

Fravær/Raskmelding - Varde Kommunes SSH-elever

SSH-elev i skole - skal registrere fravær i Elevplan og informere praktiksted (også i skoleperiode 1) - aftal nærmere med praktikstedet

SSH-elev i praktik i Varde Kommune - skal kun informere praktiksted - aftal nærmere med praktikstedet

Særlig procedure for SSH-elever med praktiksted på Danske Diakonhjem -  skal altid sygemelde og raskmelde sig til Elevsekretariatet ved at udfylde Fraværsskema, gælder både i skoleperioder og praktikperioder.

  • I skoleperioder også informere skolen via Elevplan.
  • I praktikperioder også informere praktikstedet. Aftal nærmere med praktikstedet.

  

Praktiksteder og værdier

Varde Kommunes praktiksteder og værdier

 

Jobansøgning

Inspiration til at skrive en jobansøgning

 

Voksenelevløn

Ansøgningsskema til voksenelevløn

Vejledning om voksenelevløn

 

Elevmateriale

Grundforløb 2 - Logbogsopgave

Grundforløb 2 - Brev til praktikken 

SOSU-hjælper

SOSU-assistent - generel

SOSU-assistent - psykiatri

SOSU-assistent - pykiatri - tillæg om at arbejde med sine mål

SOSU-assistent - tillæg om somatisk praktik 

https://www.sosuesbjerg.dk/media/1931/retningslinjer-farmakologi-og-medicinhaandtering.pdf

https://www.sosuesbjerg.dk/media/1902/medicinliste-farmakologi-opgave.pdf

 

Skemaer

Aktivitetskalender - Praktik 1

Aktivitetskalender - Praktik 2

Aktivitetskalender - Praktik 3

Refleksionsmodel - Fremadrettet og bagudrettet

Prøvetidssamtale

Forventningssamtale

Elevsamtale

Midtvejssamtale

Afsluttende samtale

 

Vejledermateriale

SOSU Praktikvejledermateriale

SOSU-assistent elevopgaver i kommunal praktik - inspiration

SOSU-assistent elev kompetencebeskrivelse - medicinhåndtering

Samtykke til opgave i somatisk praktik (Udfyldes af praktiksted)

https://www.sosuesbjerg.dk/media/1930/farmakologi-og-medicinhaandtering-i-praksis.pdf

 

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder for SOSU-hjælper uddannelsen

Kvalitetsstandarder for SOSU-assistent uddannelsen

Kvalitetsstandarder for praktikvejledning i SOSU-uddannelserne

 

Funktionsbeskrivelser

Praktikvejleder

Praktikansvarlig leder