Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Social- og sundhedsuddannelsen

Materiale til Grundforløb 2-elever, SOSU-hjælperelever, SOSU-assistentelever og praktikvejledere

Varde Kommunes praktiksteder og værdier

Inspiration til at skrive en jobansøgning

Ansøgningsskema til voksenelevløn

Vejledning om voksenelevløn

 

Elevmateriale

Grundforløb 2 - Logbogsopgave

Grundforløb 2 - Brev til praktikken 

SOSU-hjælper

SOSU-assistent - generel

SOSU-assistent - psykiatri

SOSU-assistent - pykiatri - tillæg om at arbejde med sine mål

SOSU-assistent - tillæg om somatisk praktik 

https://www.sosuesbjerg.dk/media/1931/retningslinjer-farmakologi-og-medicinhaandtering.pdf

https://www.sosuesbjerg.dk/media/1902/medicinliste-farmakologi-opgave.pdf

 

Skemaer

Aktivitetskalender - Praktik 1

Aktivitetskalender - Praktik 2

Aktivitetskalender - Praktik 3

Refleksionsmodel - Fremadrettet og bagudrettet

Prøvetidssamtale

Forventningssamtale

Elevsamtale

Midtvejssamtale

Afsluttende samtale

 

Vejledermateriale

SOSU Praktikvejledermateriale

SOSU-assistent elevopgaver i kommunal praktik - inspiration

SOSU-assistent elev kompetencebeskrivelse - medicinhåndtering

Samtykke til opgave i somatisk praktik (Udfyldes af praktiksted)

https://www.sosuesbjerg.dk/media/1930/farmakologi-og-medicinhaandtering-i-praksis.pdf

 

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder for SOSU-hjælper uddannelsen

Kvalitetsstandarder for SOSU-assistent uddannelsen

Kvalitetsstandarder for praktikvejledning i SOSU-uddannelserne

 

Funktionsbeskrivelser

Praktikvejleder

Praktikansvarlig leder

 

Fravær/Raskmelding - Varde Kommunes elever

SSH-elev i skole - skal registrere fravær i Elevplan og informere praktiksted

SSH-elev i praktik - skal informere praktiksted

SSA-elev i skole - skal registrere fravær i Elevplan og udfylde Fraværsskema

SSA-elev i praktik i Varde Kommune - skal informere praktiksted

SSA-elev i praktik på Danske Diakonhjem, Grønmosegård, Center Bøgely, i Regionen eller andre kommuner - skal informere praktiksted og udfylde Fraværsskema