Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Godtgørelse i forbindelse med kurser og eksterne møder

Diæter, befordring og opgørelse af arbejdstid

Såvidt muligt skal du altid booke en kommunebil til møder og kurser. 

Med-udvalget har godkendt retningslinjer for godtgørelse i forbindelse med kurser og eksterne møder.

Se retningslinjerne her.