Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Veteran- og pårørendepolitikken – Vidensportal for medarbejdere i Varde Kommune

Byrådet vedtog i juni 2016 en Veteran- og pårørendepolitik. Her har vi samlet forskellig information – er der noget, du som medarbejder mangler eller har spørgsmål til, er du altid velkommen til at kontakte veteran- og pårørendekonsulent Sara Møller Olesen på samo@varde.dk eller 79946603.

Kommunens hjemmeside

Se politikken samt yderligere info om kommunens tilbud til veteraner og pårørende på www.vardekommune.dk/veteraner-og-paaroerende.

 

Gode bøger/pjecer

Ovenstående er udvalgte eksempler, som er vurderet relevante for medarbejdere i Varde Kommune. Derudover findes megen anden nyttig viden på Veterancentrets hjemmeside: http://veteran.forsvaret.dk

 

”Hjemmefronten” – en film om at være pårørende til en udsendt

”Hjemmefronten” er produceret af Krith Film for Familienetværket med økonomisk støtte fra Veterancenteret. Den giver et godt indblik i, hvad der fylder hos børn, søskende, ægtefæller, kærester og forældre, når soldater er udsendt. I filmen deler en række pårørende deres tanker, oplevelser, bekymringer og glæder i forbindelse med en nær pårørendes udsendelse.

Du kan se en kort trailer for filmen her.

Du kan streame hele filmen eller enkelte kapitler her.

Filmen er derfor relevant for ansatte, som i deres arbejder møder de pårørende. Filmen kan lånes på dvd til brug ved personalearrangementer. Henvendelse på samo@varde.dk.

 

Oplæg

 

Nyhedsmail

Veteran- og pårørendekonsulenten udsender kvartalsvis nyhedsmail med ny viden, information om samarbejdspartnere, nye tiltag m.m. Tilmelding sker på samo@varde.dk.

 

Hotline

Kommunen har oprettet en hotline for veteraner og pårørende:

Tlf.: 7994 7611

E-mail: veteran@varde.dk

Nummer og mail må meget gerne formidles videre til de veteraner og pårørende, I møder i jeres hverdag.

 

Koordinerende sagsbehandler

Veteraner med en sag i kommunen tilbydes en koordinerende sagsbehandler. Har du som medarbejder spørgsmål til denne ordning kan du kontakte veteran- og pårørendekonsulent Sara Møller Olesen på samo@varde.dk eller 79946603.