Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Find en medarbejder

Vibeke Claudia Møller Jensen


Udviklingskonsulent
Stabene
Udvikling

Evaluering og brugerundersøgelser
Skal du lave en brugerundersøgelse eller følge op på mål mv., så er jeg god som sparringspart i planlægningen og undervejs omkring det tekniske i opgaven.
Jeg arbejder således blandt andet med spørgeskemasystemet Survey Xact, undervisning heri og sparring på opgaver.

Processer
Vil du gerne have alternative, kreative, innovative bud på udviklingen af din hverdag, så er jeg god som sparringspart og god til at planlægge og facilitere processer, workshops, mv.
Jeg har igennem mit arbejdsliv således blandt andet arbejdet med udvikling (lean, udviklingsplaner, innovation, mv.), lavet egne værktøjer, og giver stadig sparring på hvad andre kan gøre.

System, struktur og standarder
Ønsker du et endnu bedre overblik, standarder eller kobling til andre (fagligheder, opgaver, events, mv.) er jeg god til at se i helheder og tænke ude af "havet".
Jeg arbejder således blandt andet med koordinering af Folkmøde, indsamling af input til møder i KKR, og videreformidler informationer til orientering og inspiration.

Generelt og helt ind i mit DNA er jeg kreativ og popcorns-tænkende. Jeg får skæve tanker og er ikke bleg for at sige dem højt.

Kontaktoplysninger

Direkte: 79 94 67 26
Mobil: 21 13 67 26
Mail: vije@varde.dk