Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Forsikringer, skadesanmeldelser, risikostyring, mv.

Ved du, hvordan du som ansat eller kommunens bygninger, motorkøretøjer, inventar og løsøre er dækket, hvis der sker en skade.

Forsikringer, skadesanmeldelse, mv.

I menuen til venstre finder du informationer om de forskellige forsikringsdækninger, der er oprettet i Varde Kommune - ligesom du finder oplysninger om, hvordan du skal anmelde en eventuel skade.

Skadesanmeldelse

Alle skader skal anmeldes via Varde Kommunes forsikringssystem InsuBiz. Kontakt din leder eller Team Forsikring for at få adgang til systemet.

Risikostyring - begrænsning af skader

I Varde Kommune bliver der løbende arbejdet med at forebygge og begrænse skader på såvel ansatte som på bygninger, køretøjer, løsøre, mv.

Dette arbejde bliver under et kaldt risikostyring - og du kan læse mere om det i under Risikostyring i menuen til venstre.

 

Har du spørgsmål omkring forsikringer, skadesanmeldelser, risikostyring, mv., så er du velkommen til at kontakte Team Forsikring - du kan se kontaktoplysningerne til højre på denne side.

 

Kirsten Jørgensen
Forsikring risikokoordinator
79 94 72 76
Kontakt Kirsten Jørgensen

Anja Nyvang
Forsikrings- og risikostyringskonsulent
79 94 68 29
Kontakt Anja Nyvang