Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Afbrydelsesformular ved afbrydelse af ABA-anlæg

Tiltag når brandsikringsanlæg skal afbrydes i længere tid.

I bygningsforsikringen hos Gjensidige er følgende noteret: ”Det er en betingelse for fuld dækning, at det er et automatisk og funktionsdygtig brandalarmeringsanlæg”.

Hvis et ABA-anlæg skal frakobles/afbrydes i mere end 5 dage (uanset årsag) - skal der, inden det sker, udfyldes og indsendes et skema/en formular til Team Forsikring.

Du kan hente skemaet/formularen her - og når det er udfyldt, skal du sende det til Team Forsikring: forsikring@varde.dk

Kontakt evt. Kirsten Jørgensen - telefon nr. 79 94 72 76

 

HUSK!!

Aktive brandsikringsanlæg -sprinkler, brandalarmer, mm. er installeret for at beskytte menneskeliv, værdier og driftsudstyr.
Når disse anlæg sættes ud af funktion, falder sikkerheden, og derfor er det afgørende, at afbrydelsen bliver begrænset i omfang og varighed.

Kirsten Jørgensen
Forsikring risikokoordinator
79 94 72 76
Kontakt Kirsten Jørgensen